Kavalalı  İbrahim Paşa
Mısır Hidivi


Osmanlı Devlet Adamı1789 yılında Kavala'da doğdu. Babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Babası Mısır'da yarı bağımsız bir idare kurduğu sırada İbrahim Paşa İstanbul'daydı. İbrahim Paşa, buradan Mısır defterdarlığına tayin edildi.

Kölemen ve vahhabilerin isyanlarını bastırmak üzere Yukarı Mısır’daki Said'e gönderildi. Burada bedevilerle mücadele etti. Vahhabi hareketi Suriye ve Irak'ı tehdit etmeye başlayınca, babası tarafından bu sorunu çözmekle görevlendirildi. İbrahim Paşa, bunun üzerine 1816 yılında Hicaz'a hareket etti. Bir süre Medine'de kaldı. Halka iyi davranarak kendine taraftar topladı. Bu sırada kendisine ‘Paşa’ unvanı verildi. El-Reis ve El-Şekre gibi önemli yerleri ele geçirdi, isyanı bastırdı.

Mora isyanı başlayınca, Osmanlı devleti tarafından yardımı istenen Kavalalı Mehmet Ali Paşa, isyanın bastırılması işini oğlu İbrahim Paşa'ya verdi.

İbrahim Paşa, Osmanlı donanması ile birleşmek üzere Rodos'a gitti. Sonra Mora'ya geçti. Modon'a girdi. Navarin'i kuşattı ve teslim olmaya zorladı. Yunanlılara yardıma gelen İngiltere, Fransa ve Rusya, Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktı. Bu sırada Yunanistan bağımsızlığını ilan etti.

İstediği Suriye valiliğini alamayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, İbrahim Paşa'yı Suriye'ye gönderdi. Kısa sürede Kudüs ve Nablus'u aldı. Sur, Sayda, Beyrut ve Trablus gibi şehirleri ele geçiren İbrahim Paşa, burada sükuneti sağlamaya çalıştı. Müslüman olmayanlara bazı imtiyazlar verdi. Halkın ve Avrupalıların takdirini kazandı. Üzerine yollanan Osmanlı kuvvetlerinin hepsini yenen İbrahim Paşa, Adana'ya kadar ilerledi. Daha sonra da Osmanlıların kendisini durdurmak için atadıkları Mehmed Reşid Paşa ile karşılaşmak üzere Konya'ya gitti. Yapılan savaşta İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu'nu yendi ve Kütahya'ya kadar ilerledi.

Yapılan Kütahya antlaşması gereği Suriye, Filistin ve Adana Mısır'a bırakıldı. İbrahim Paşa Suriye genel valiliğine getirildi. Bir süre sonra, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Osmanlılar arasındaki antlaşmazlık, Mısır valiliğinin veraset usulü ile hidivlik sıfatı ile Mehmet Ali Paşa ailesine bırakılması ile son buldu.

İbrahim Paşa, bu gelişmelerden sonra Suriye'yi terk etti ve Mısır'ın içişleri ile uğraşmaya başladı. Babasının yaşı ilerleyince Mısır idaresini eline aldı. İstanbul'a çağrılarak valiliği tasdik edildi.

Mısır'a dönüşünden kısa bir süre sonra 1848 yılında Kahire'de vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)