Fahri Solak
akademisyen


Siyasal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı


Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 Yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda, “Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Tarihi Gelişimi” konulu teziyle yüksek lisans; aynı anabilim dalında “Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan” konulu teziyle doktora öğrenimini tamamladı (1999). Doktora çalışmaları çerçevesinde, 1993-1994 öğretim döneminde, Bişkek’te bulunan Kırgız Devlet Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. Bu üniversitenin hazırlık sınıfında Rusça ve Kırgızca dersleri aldı. 2000-2001 öğretim yılında Kırgızistan’ın Celalabat kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2003-2006 yılları arası, geçici görevle Başbakanlık, TİKA Kırgızistan Program Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Orta Asya Ekonomileri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)