Kara Fatma (Erzurumlu)
asker


Fatma Seher Erden


Kara Fatma1888 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının adı Yusuf Ağa idi. Kocası Derviş Bey de subaydı. Edirne’de görev yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi’nde yer aldı. Daha sonra kendi ailesinden ona yakın kadını örgütleyerek Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Mondros Mütarekesi’nden sonra eşi Derviş Bey’in vefat haberini aldı. Memleketi Erzurum’a döndü. Erzurum’da bir süre kaldı.

Sivas Kongresi’nde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için Sivas’a gitti. Kendisinden Milli Mücadele’ye katılmak için görev istedi. Mustafa Kemal bu görüşme sırasında ona adını, silah kullanmayı, ata binmeyi bilip-bilmediğini, savaştan korkup korkmadığını sordu. Kara Fatma’nın verdiği cevaplar Mustafa Kemal’i memnun etti. Bunun üzerine Atatürk, “Kara Fatma, bütün kadınlar keşke senin gibi olsaydı” dedi.

Bu olaydan sonra Fatma Seher Hanım’ın adı “Kara Fatma” olarak kaldı. Mustafa Kemal’in bu isteği üzerine Sivas’tan İstanbul’a geçti.

Bir süre sonra İzmit’in işgal edildiğini duyan Kara Fatma, Topkapılı Pire Mehmet, Laz Tahsin, kardeşi Süleyman ve oğlu Seffeddin’nle birlikte bir çete kurdu. Trenle gizlice İzmit’e geçti. Bahçecik ve Servetiye yoluyla Paşaköyü’ne geçti.

Kara Fatma ve adamları burada karargah kurdu. Bu bölgede kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamladı. Kara Fatma Çetesi, çevredeki Türk köylüleriyle birlikte Yunanlılara karşı uzun süre mücadele etti.

Özellikle, Bahçecik, Yeniköy, Değirmendere, Servetiye, Kaynarca ve Fındık Tepe civarında faaliyet gösteren Rum ve Ermeni çetecilere karşı, büyük bir başarı gösterdi.

İzmit, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı.

Kara Fatma, Sakarya ve Başkomutanlık Muharebeleri’ne de katıldı. Üsteğmenlik rütbesine yükseldi.

1955 yılında Erzurum’da vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)