Ayben Karasu Uysal
akademisyen1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimimi Ankara’da tamamladı. AÜ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1989’da mezun oldu. Aynı yıl AÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesinde pedagojik formasyonunu tamamladı. 1990–1993 arasında, Rize Kalkandere Lisesi, Yozgat Akdağmadeni Kız Meslek Lisesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. “Celil Memmedguluzade’nin Hikâyeleri” tez konulu yüksek lisansı 1995’te; “Yeni Uygur Türkçesinde Fiil Tamlayıcıları” tez konulu doktorayı 2007’de Gazi Üniversitesinde tamamladı. 1993–2009 arasında HÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe Birimi’nde okutmanlık yaptı. 2004–2009 arasında Türkçe Birimi Başkanlığı görevini yürüttü. 2009’da Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı.
Verdiği dersler:
Yabacılara Türkiye Türkçesi, Türk Dili ve Kompozisyon, Türkiye Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi Metin Aktarma, Yeni Uygur Türkçesi Konuşma, Yeni Uygur Türkçesi Metin İnceleme ve Yeni Uygur Türkçesi Kompozisyon.
1999’da TÜBİTAK tarafından yürütülen, CEBİT Firması Vitamin CD’lerinin Türk dili editörlüğünde görev aldı.
Eserleri:

Kitaplar

1. Celil Memmedguluzade, Danabaş Köyü, Bengü Yay., Ankara, 2008.
2. Yabancı Öğrenciler İçin Türkiye Türkçesi Metinleri, (Komisyonla birlikte), HÜ, YDYO Türkçe Birimi Yay., Ankara, 1996.
Bildiriler

1. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İşteş Fiiller”, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 27–28 Mart 2008, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC.
2. “Verb-Complement Relation In Language Teaching”, Paris International Conference on Education, Economy and Society, 17– 19 Temmuz 2008, Paris-Fransa.
3. “Sovyetler Birliğindeki Uygur Edebiyatının Tarihî Seyri”, V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Kırcaali, 25–28 Eylül 2010.
Makale
1. “Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil Tamlayıcı İlişkileri”, Turkish Studies, Erzincan, 2009.
Kitap Tanıtma
1. “Fuzulî ile İlgili Yeni Bir Eser”, Millî Folklor Dergisi, S 38, Yaz/1998, s. 140- 143.
2. “Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları”, Dil Araştırmaları Dergisi, S 4, Bahar/2009, s. 182–184.
3. “Abdulla, Kamal, Dilçiliyə Səyahət.Dilçi Olmayanlar Üçün Dilçilik”, Dil Araştırmaları Dergisi, S 6, Bahar/2010, s.240–243.
Aktarma/ İnceleme

1. “Nazif Gahrımanlı, Karasubazarlı Profesör ( Bekir Çobanzade’ nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti)” Emel Dergisi, S 210, Eylül-Ekim 1995, s. 4–22.
2. “Posta Kutusu” (Celil Memmedguluzade ), Kardeş Kalemler Dergisi, S 7, Temmuz 2007, s. 48–51.
3. “Celil Memmedguluzade’nin Hayatı”, Kardeş Kalemler Dergisi, S 7, Temmuz 2007, s. 46–47.
HABER

Delta parçacığının bilinmeyen özelliğini buldu
28 Ocak 2016

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) Büyük İyon Çarpıştırıcısı Deneyi (ALICE) Grubu Üyesi Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, literatürdeki değerinden daha

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal, Büyük İyon Çarpıştırıcısı'nda (LHC) protonların ve kurşun çekirdeklerinin ışık hızına çok yakın hızla çarpıştırıldığını söyledi.

'BAŞLANGIÇTAKİ ORTAMI ARAŞTIRIYORLAR'
LHC üzerindeki dedektör sistemlerinde çarpışma sonucu oluşan parçacıkların izlenip kaydedildiğini aktaran Uysal, bu çalışmalarda evrenin başlangıcındaki ortamı araştırdıklarını vurguladı.

Uysal, yaşanılan ortamda proton ve nötronların görüldüğünü belirterek, "Evrenin başlangıcına gittiğinizde hiç bilmediğiniz parçacıklar var. Hiç görmediğimiz ama standart modelin tahmin ettiği parçacıklar var. Eğer onları dedektörlerde görebilirsek o maddenin halini bulmuşuz demektir" dedi.

'BİZİ BİR BİLİNMEYENE GÖTÜRÜYOR'
Artı ve eksi yüklerin yan yana getirildiğinde birbirlerini yok ettiğini anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Çalışma da bu konunun ölçümleriyle alakalıydı. 'Madde ve anti madde arasında fark var mıdır, asimetri var mıdır?'  bunu araştırıyorduk. Bizim çalışmamızla fizikte yeni soru alanları ortaya çıktı. Evrenin başlangıcında madde ve anti maddenin aynı miktarda ölçüldüğünü anladık. Her yeni bilimsel çalışma bizi bir bilinmeyene götürdü. Cevabı bulunan bir sürü şey de var. Yeni bir şey keşfediyoruz, o bizi yeni bir bilinmeyene yönlendiriyor. ALICE deneyinde bizi çok şaşırtan anti alfa çekirdeğini gördük."

HAYAT SÜRESİ 10 ÜZERİ EKSİ 24
Uysal, anti alfa çekirdeğinin iki proton ve iki nötrondan oluştuğunu ifade ederek, "İçinde 4 parçacığı barındıran ağır bir çekirdek. ALICE grubu olarak tespit edildi. Benim özel olarak incelediğim parçacık ise delta parçacığıydı. Ömrü en kısa parçacıklardan bir tanesi, yaşam süresi 10 üzeri eksi 24 saniyedir. Bu bize şöyle bir öz güveni verdi, bizim kameramız böyle bir zamanı kaydedebiliyor. Bu parçacığı direkt ekranda göremiyoruz. Bunun için bilimsel teknikler geliştiriyoruz. Bilimsel teknikler sonucu bulgular bu parçacığa ait" diye konuştu.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)