İşmoil Aleyhisselem .
peygamberİsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun Aleyhisselam’ın neslinden olup, Musa Aleyhisselam’ın dinini tebliğ etmiştir.

İşmoil Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce, Mısır ve Kudüs arasındaki Bahr-i Rum (Rum denizi) sahillerinde yaşayan Amalikalılar, İsrailoğullarına musallat olmuşlardı. Amalikalılar, İsrailoğullarına saldırıp pekçok kimseyi öldürdüler, on binlercesini de esir ettiler. Musa Aleyhisselamdan beri içerisinde Tevrat’ın bulunduğu ve İsrailoğulları için birlik ve beraberliğin sembolü olan Tabut’u da aldılar. Bilhassa Tabut’un gitmesine çok üzülen İsrailoğulları dağılıp, perişan bir hale düştüler. Kendilerini bu durumdan kurtaracak bir peygamber göndermesi için dua ettiler. Allahu Teala İşmoil Aleyhisselam’ı peygamber gönderdi. İsrailoğullarına Tevrat’ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. İsrailoğulları önce İşmoil Aleyhisselam’ı yalanladılar, sonra itaat ettiler. İsmoil Aleyhisselam, İsrailoğullarına Allahu Teala tarafından Talut’un hükümdar tayin edildiğini bildirdi. İsrailoğulları Talut’un hükümdarlığını kabul etmedi. Nihayet çeşitli itirazlardan sonra Talut’un hükümdarlığını kabul ettiler. İçerisinde Tevrat’ın bulunduğu Tabut’u Amalikalılardan alıp, İsrailoğullarına getiren Talut, İsrailoğullarından büyük bir ordu kurdu. Amalikalılara karşı harbe hazırladı. İşmoil Aleyhisselam Amalikalılara karşı harbe giderken bir nehirden su içip içmemekle imtihan edileceklerini bildirdi. Bahsedilen nehre gelince, Talut’un emrini dinlemeyip nehirden su içen İsrailoğullarından bazıları imtihanı kaybedip perişan ve sefil halde geri döndü. Aralarında Davud adlı bir gencin de bulunduğu Talut’a itaat eden az sayıda kimse nehri geçip Amalika kavmine galip geldi. Amalika kavmi hükümdarı Calut’u, Davud adlı genç öldürdü. Nihayet İsrailoğulları düşmanlarına galib gelip kuvvetlendiler.

İşmoil Aleyhisselam İsrailoğullarına on bir sene peygamberlik yaptı. Peygamberliğinin 11. yılından sonra Talut’u İsrailoğullarına hükümdar tayin edip elli iki yaşında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)