İbrahim Hakkı Konyalı
tarihçi, yazar1896 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Konya’da tamamladı. Birinci Dünya Harbi'nin başlarında İzmir Amerikan Şimendifer Mektebi’ne girdi.

Mezun olunca Geyve-Bozüyük istasyonlarında staj yaptı. Batum Ruslardan alınınca, oraya istasyon şefi tayin edildi.

Birinci Dünya Harbi'nden sonra memuriyetten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. Konya’da Hak Yolu mecmuasını çıkardı. Daha sonra İntibah, Meşrik-i Hakikat, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde yazdı.

Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’a yerleşti. Ankara Vakıflar Müdürlüğü Arşiv Dairesi müdürlüğünde bulundu.

İstanbul’da Tarih Hazinesi, Tarih Dünyası gibi dergileri yayınladı.

Mehter Takımı'nın yeniden kuruluşunu gerçekleştirdi.

Vakıf Sanatları Müzesi, Türk Sanatları Müzesi ve Askeri Müze'nin kuruluşunda vazife yaptı.

Piri Reis’in deri üzerine yaptığı haritayı Topkapı Sarayı’nda bulup bilim dünyasına tanıttı.

Arapça ve Farsçayı biliyordu.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden topladığı, kitap, fotoğraf ve belgeyi 1979’da, kendi kitaplarıyla birlikte Üsküdar’da Selimiye Camii bitişiğindeki Üçüncü Selim Kasrı'nda kurduğu İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi’ne vakfetti. Aynı sene Kültür Bakanlığı tarafından Üstün Hizmet Armağanı verildi.

1981 yılında Konya Selçuk Üniversitesi tarafından Şeref Doktorluğu ünvanı verildi.

20 Ağustos 1984 tarihinde Akşehir’de vefat etti.


ESERLERİ:

1.Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi
2.Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi
3.Abideleri ve Kitabeleriyle Akşehir Tarihi
4.Abideleri ve Kitabeleriyle Ereğli Tarihi
5.Abideleri ve Kitabeleriyle Aksaray Tarihi
6.Abideleri ve Kitabeleriyle Alanya Tarihi
7.Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi
8.Abideleri ve Kitabeleriyle Şereflikoçhisar Tarihi
9.Abideleri ve Kitabeleriyle Kilis Tarihi
10.Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi
11.Abideleri ve Kitabeleriyle Azatlı Sinan
12.Abideleri ve Kitabeleriyle Ertuğrul Gazi Türbesi
13.Abideleri ve Kitabeleriyle Kocabey İmareti
14.Abideleri ve Kitabeleriyle Ankara Camileri
15.Abideleri ve Kitabeleriyle Sinan’ın İstanbul’daki Eserleri
16.Abideleri ve Kitabeleriyle İstanbul Abideleri
17.Abideleri ve Kitabeleriyle Topkapı Sarayında Deri Üzerine Yapılmış Haritalar
18.Abideleri ve Kitabeleriyle İslami ve Eski Paralar.

Yayınlanmamış Eserleri:

1.Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Yaptığı Eserler
2.MimarSinan’ın Vakfiyesi
3.Topun Tarihi
4.Kılıcın Tarihi
5.Beyşehir Tarihi
6.Akçakoca Tarihi
7.Türk Çadırları
Türk Arşivciliği'ne Katkısı

Osmanlı arşiv vesikalarının (1931) balyalar halinde Bulgaristan’a satıldığını görünce, gerekli çalışmaları yaparak arşivle ilgili ortaya çıkacak büyük faciaların önüne geçmiştir.

Bu hizmetiyle Türk arşivciliğine büyük hizmeti dokunmuştur.

Kendi tabiri ile “Osmanlı tarihi yağmacılığını” kısmen de olsa önlemiştir.

Bunun gibi bir ara ABD’ye rehin edilmesi düşünülen Topkapı Sarayı hazinesinin Merkez Bankası'ndan yerine iadesini sağladı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)