Kemal Reis
denizci, asker1451 yılında doğdu. Karaman, Ağrıboz ve Gelibolu’da doğduğu rivayet edilmektedir. Asıl adı Ahmet Kemaleddin'dir.

Babası Karaman’da Ali adındaki bir Türktür. Meşhur Piri Reis’in kardeşi Hacı Mehmet’in oğludur.

Gençliğinde Eğriboz sancakbeyinin küçük filosunun komutanlığı ile ve emrindeki diğer gemilerle Endülüs’e kadar seferler yaptı. Kendi başına İspanya’daki Müslümanların imdadına koştu. Buradaki Endülüs Devleti’nin ortadan kalkmasına kadar elinden gelen yardımı esirgemedi.

Akdeniz’deki gayret ve çalışmaları, Müslümanlara her zaman yardıma koşması üzerine Osmanlı Sultanı İkinci Beyazıt Han, onu İstanbul’a çağırdı. 1494 yılında geldi ve donanmaya katıldı.

Devlet hizmetine girdiği yıldan itibaren donanmada düzeltme ve yenilikler yaptı.

1497 yılında Mekke ve Medine’ye gönderilen vakıf mallarını götüren donanmanın başına getirildi. Gidiş ve dönüşte Venedikliler'le yaptığı iki savaşı da kazandı. Gemilere koyduğu uzun menzilli toplardan istifade etti.

Sultan İkinci Beyazıt Han, Venediklilere karşı Gelibolu’da hazırlattığı donanma işini Kemal Reis’e verdi. Kemal Reis 1499-1502 yılları arasında Venedikle yapılan savaşlarda donanmanın bir filosuna kumanda etti ve zaferlerin kazanılmasında büyük hizmeti görüldü.

1505 yılında Rodos’a büyük bir akın düzenledi. Aynı yıl İspanya’daki Beni Ahmer Devleti’nin 1493’te yıkıldı. Müslümanlara ve Yahudilere zulümlerde bulunan İspanyollardan kurtarabildiklerini İstanbul’a getirdi.

Rodos şövalyelerinin Güney Anadolu limanlarına yaptıkları baskının öcünü almak için 1511 yılının başlarında sefere çıktı. Bu seferde gemisi fırtınada battı, Kemal Reis de boğuldu.

Zaferleriyle Türk denizciliğinin şöhretli komutanlarındandır.

Kemal Reis, 17 yıl Osmanlı Devleti'ne hizmette bulundu.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)