Kara Hülagu Han
Çağatay Hanı


devlet başkanıÇağatay Han, Yisülün Hatun’dan olan ikinci oğlu Mu-Tekin’i Bamiyan’da kaybedince üçüncü oğlu Bilkişi’yi veliaht yapmak istedi. Fakat o da 13 yaşında vefat etti.

Bunun üzerine Çağatay Han, Mu-Tekin’in oğlu Kara Hülagü’nün veliaht olmasını istedi.

Çağatay Han ölünce, onun yerine Kara Hülagü hanlık makamına oturdu. Kara Hülâagü Han’ın hanlığı 1246 yılında Kiyuk’un kağan seçilmesine kadar devam etti.

Kiyuk Kağan kağanlık makamına gelir gelmez Kara Hülagü Han’ı azlederek onun yerine Çağatay Han’ın beşinci oğlu Yisun-Müngye’yi hanlık makamına tayin etti.

Kara Hülagü Han’ın eşi Organa Hatun’dan bir oğlu oldu. Adı Mübarek Şah konuldu. Bu kişi, Çağataylı ailesi içinde ilk Müslüman şahıstır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)