Kara Hülagu Han .
Çağatay Hanı, devlet başkanıÇağatay Han, Yisülün Hatun’dan olan ikinci oğlu Mu-Tekin’i Bamiyan’da kaybedince üçüncü oğlu Bilkişi’yi veliaht yapmak istemişti. Fakat o da on üç yaşında vefat etmişti. Bunun üzerine Çağatay Han Mu-Tekin’in oğlu Kara-Hülâgü’nün veliaht olmasını istemişti. Çağatay Han ölünce onun yerine Kara-Hülâgü hanlık makamına oturdu. Kara-Hülâgü Han’ın hanlığı 1246 yılında Kiyuk’un kağan seçilmesine kadar devam etti. Kiyuk Kağan bu makama gelir gelmez Kara-Hülâgü Han’ı azlederek onun yerine Çağatay Han’ın beşinci oğlu Yisun-Müngye’yi hanlık makamına tayin etti. Kara-Hülâgü Han’ın eşi Organa Hatun’dan bir oğlu olmuştu. Mübarek-Şah adını taşıyan bu zat Çağataylı ailesi içinde ilk Müslüman olan kişidir.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)