Lev Gumilev
tarihçi, etnolog, akademisyen


şair, çevirmen


Lev Nikolayevich Gumilev1912 yılında St. Petersburg’da doğdu. Babası Nikolay Gumilev ve annesi Anna Ahmatova da tanınmış şairlerdendi.

Babası anti Bolşevik hareketlerinden dolayı öldürüldüğünde 9 yaşındaydı. 1930’lu yıllarda annesinin hükümetle olan sorunları yüzünden Leningrad Üniversitesi'nden çıkartıldı.

Daha sonra Kızıl Ordu'ya girdi ve Berlin Muharebesi'ne katıldı. Güvenli bir şekilde ordudan ayrılmasını sağlamak için annesi Anna Ahmatova zoraki olarak Stalin'e övgü dolu yayınlar yaptıysa da, başarı sağlayamadı.

1935 ile 1949 yılları arasında üç kez tutuklandı. Üçüncü tutuklanmada 10 yıla mahkûm edildi. 1956 yılında Stalin'in çıkardığı 'çocuk ebeveyninin hatasından sorumlu değildir' kararıyla tahliye edildi.

Stalin'in ölümünden sonra Hermitage Müzesi'ne girdi. Müze müdürü Mikhail Artamonov rehber olarak onu takdir ediyordu.

Artamonov'un direktörlüğünde Hazar çalışmaları yapıp, bozkır insanlarıyla ilgilendi. 1960 yılında Leningrad Üniversitesi'nde konferanslara başladı. İki yıl sonra Eski Türkler ile ilgili doktora tezini yaptı. 1960'lı yıllardan sonra, Coğrafya Enstitüsü'nde bu sefer konusu Coğrafya olan başka bir doktora tezi hazırladı. 1986 yılında emekli oldu.

Sovyet rejimi, onun eserlerinin çoğunu yasakladı. Ancak Perestroika yıllarında ilgi çekmeyi başardı.

Popülaritesinin bir göstergesi olarak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbay, yeni Kazak başkenti Astana'da tam sarayının karşısına Lev Gumilev Avrasya Universitesi'ni inşa ettirdi.

15 Haziran 1992 tarihinde vefat etti.

Ölümünden sonra Rusya'da adına; “Gumilev Dünyası Vakfı” kuruldu ve bütün eserleri yeniden yayınlandı.

ESERLERİ:

Türkçeye çevirilen kitapları:

Hunlar (Selenge Yayınları 2000)

Son ve Yeniden Başlangıç (2004)

Hazar Çevresinde Bin Yıl (2002)

Avrasya’dan Makaleler (Selenge Yayınları İstanbul 2005)

Eski Türkler (Yayıncılık İstanbul 1999)

Eski Türkler ve Büyük Bozkır Halkları (Selenge Yayınları)

Etnogenez Halklarının Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri (Selenge Yayınları)

HABER

Uluslararası Sempozyum: “Gumilev ve Türkoloji Alanındaki Mirası”

Rus Turkolog ve Tarihçi Lev Gumilev’un Doğumunun 100. Yılı Anısına “Gumilev ve Türkoloji Alanındaki Mirası” konulu uluslararası sempozyum, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), L. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu katkılarıyla 21 Aralık 2012 tarihinde Rixos Grand Ankara Otelinde gerçekleşecektir.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

PROGRAM

10.00 - 10.30 Açılış Konuşmaları

• Düsen KASEİNOV - TÜRKSOY Genel Sekreteri

• Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ - TTK Başkanı

• Erlan SIDIKOV - Lev Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Rektörü

10.30 - 12.00 I. Oturum

• Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı (Oturum Başkanı)

• Prof. Dr. Tilegen SADIKOV, Lev Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı,

“Lev Gumilev’in Türk Halklarının Tarihi ve Geleneği Hakkındaki Araştırmaları”

• Ivan BELEKOV - R.F. Altay Cumhuriyeti Parlamento Başkanı, R.F. UNESCO Milli Komisyonu Üyesi

“Lev Gumilev’in Avrasya Coğrafyasında Kültürlerarası Diyaloğa Katkıları”

• Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı

“Avrasya ve Passionar Kavramlarının Türklük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”

• Prof. Dr. Nikolay EGOROV, Çuvaş Devlet Beşeri Bilimler Enstitüsü Çuvaş Dili Bölüm Başkanı

“Lev Gumilev ve Orta Asyanın Etnik Tarihinin Çağdaş Problemleri”

12.30 - 13.30 Yemek Arası

13.30 - 15.00 II. Oturum

• Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.Tarih Bölümü (Oturum Başkanı)

• Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

“Türk Dünyasının Ortak ve Ulusal Tarih Malzemeleri”

• Prof. Dr. Satay SIZDIKOV, Lev Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi

“Lev Gumilev’in Hayatı ve Tarihçiliği”

• Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

“Eski Türk Tarihi Araştırmalarında Gumilev’in Yeri”

• Yrd. Doç. Dr. Vugar İMANOV, İstanbul Şehir Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi

“Gumilev ve Avrasyacılık”

15.00 - 15.30 Ara

15.30 - 17.00 III. Oturum

• Prof. Dr. Refet YİNANÇ, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi (Oturum Başkanı)

• Doç. Dr. Okan YEŞİLOT, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

“Gumilev’in “Eski Türkler” Adlı Eserine Göre Türklerde Din Mevzuu

• Gadilbek ŞALAHMETOV, Lev Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Teleradyo Bölüm Başkanı,

“Lev Gumilev Asrının Başlangıcı”

• Dr. Ahat SALİHOV, TÜRKSOY Başkurdistan (R.F.) Ülke Temsilcisi,

“Ahmet Zeki Velidi Togan’ın Çalışmalarında Kaynak Olarak Gumilev”

• Timur B. DAVLETOV, TÜRKSOY Hakas (R.F.) Ülke Temsilcisi,

“Sosyo-Kültürel Süreklilik Süreci Bağlamında En Eski Türkler ve En Eski Türk Yurdu Üzerine”
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)