Nadir Latif İslam
Sakarya Eski Milletvekili


hukukçu, yazar, siyaset adamı


MHP Davası Avukatı6 Ağustos 1930 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1953) mezunu. (1952-1957) yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde memurluk olarak çalıştı. Aynı fakültede doktorasını yaptı (1965).

Adapazarı’nda serbest avukat olarak çalıştı. Adapazarı belediye meclis üyeliği (1958-73) ve belediye başkan vekilliği (1963-68) yaptı.

1973 yılında Adalet Partisi'nden Sakarya milletvekili seçildi. Partisinin grup yönetim kurulu üyelisi ve grup sözcüsü oldu.

12 Eylül 1980 sonrası MHP Davası avukatlığı yaptı.

TRT danışma kurulu üyeliği (1975-1976), Bosna-Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı (1992-1995) görevlerinde bulundu.

ESERLERİ:

Hürriyet’in Alfabesi (1959)
Türkiye’de Gensoru ve Meclis Tahkikatı (1966)
Muhtarın Kitabı Köy İdaresi (1968)
Din Görevlisinin Hukuk Rehberi (1969)
Hukuk Reformu ve Stratejisi Üzerinde Genel Görüşler (1972)
Parlamento Konuşmaları (1980)
Anayasada ve Uygulamada Başörtüsü (1994)
Bir Demokles Kılıcı Laiklik (1995)
Kırık Aynalar (şiirler)
Gül İçin (denemeler)
Anayasayı Birlikte Yapmak (2006)
ESER-AYRINTI

Anayasayı Birlikte Yapmak
DR. Nadir Latif İslam
Vadi Yayınları, 2006

Hukukun üstünlüğü prensibinin ve gerçekten demoktarit bir görüşünü, bazılarına göre daha içtenlikle yaygın olduğu ülkelerde, devlet vatandaş ilişkilerini yumuşaklık ve açıklık kazandığı görülebilmektedir. Devlet de, halk da birbirine karşı daha açık ve daha güvenli davranır. Devlet, halkı, sadece yasalara ve kurallara uyması gereken, uymağa değil; yasaların nasıl olması gerektiği ve daha iyi bir hale nasıl getirilebileceği konusunda da söz ve hak sahibi olduklarını, samimiyetle kabul eden yönetim anlayışını, iç barışın ve huzurun en uygun tedbiri ve güvencesi olarak değerlendirirler. Esasen, demokrasi, bir yönüyle de, devlet ve toplum arasındaki, hukukun üstünlüğüne dayalı karşılıklı güven içinde farklı düşüncelerin sadece en çok tarafları olanların ölçülerine göre değil, bütün düşüncelerin bileşkesi olabilme özelliğine ve gücüne sahip yasalar çıkarılmasında, bunların uygulanmasında ve vatandaşların bu yasalara uyum göstermesinde, kesişme noktasını oluşturan başarının adıdır diye de tarif edilebilir.
ESER-AYRINTI

Hürriyetin Alfabesi
Nadir Latif İslam
Sayfa:237
Yayın Yeri: İstanbul
Yayın Yılı: 1977

YAZI

Çözülme veya Temiz Toplum Özlemi
Nadir Latif İslam
Yeni Türkiye Ocak-Şubat 1997, s.13, s.166
YORUM

Hükümeti Devirme Davaları
Zeki Hacıibrahimoğlu
29 Eylül 2012
www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr

Hâlbuki MHP davasının hangi mahkemede görüleceği tartışılırken Ali Fahir Kayacan" bu davayı babasız bırakmayız bu davaya biz bakacağız" diyebilmiştir.

Yine Ali Fahir Kayacan'ın MHP davasında hâkim üyelik yaparken MHP lideri Başbuğ Alparslan Türkeş savunmasını yaparken tutuklanmasına karar veren hâkimlerden değil miydi? Aynı Ali Fahir Kayacan, Avukat Nuri Eroğan, Avukat Nadir Latif İslam'ın mahkemeye yönelttikleri sorulardan dolayı tutuklanmasına verilen kararda imzası yok mudur? Kendisi bunları unutabilir, ancak tarih unutmaz bunu iyi bilsin. Hukuk herkese lazım.

HABER

MHP Davasına Yargıtay'ın görüşü alınarak karar verildi
Faruk Bildirici
Cumhuriyet 16 Ekim 1981

MHP Davası'nda duruşma Yargıcı Binbaşı Vural Özenirler ve üye Yüzbaşı Ali Fahir Kayacan'ın «yargısal kuşkuya» kapıldıklarını belirterek davadan çekildiklerini açıklamalanrı sanıklar ve avukatları sevinçle karsıladılar. Türkeş kahkahalarla gülmeye başladı, avukatlar ve öbür sanıklardan «çok iyi», «işte böyle» şeklinde sesler yükseldiği duyuldu.

Türkeş, 19 ağustosta başlayan duruşmalar boyunca ikinci kez sevindi. İlk kez önceki gün sevinmişti. Önceki günkü duruşmada Adana, Bafra, Balıkesir, İzmir, İstanbul ve Erzurum olayları ve sanıklannm davadan aynlması (tefrik) karan üzerlne *sevindiğini» sorgusu sırasmda açıklamıştı. Bir gün önceki duruşmada Türkeş uzun zamandan beri kendisine yöneltilen savlara karşı konuşmak isteği ile dopdoluydu ve heyecanlı olduğu görülüyordu. Parmaklanyla oynuyor, sürekli yerinde kıpırdanıyordu. Ancak dünkü duruşmada artık söyleyeceklerinin bir bölümünü söylemiş olmanın verdiği rahatlıkla son derece durgun bir şekilde duruşmayı izledi. Savunma avukatlannda da aynı rahathk görülüyordu. Mahkemenin verdiği ayırma karan savunma avukatlarmca. «Adaletin gerçehleşmesini hızlandıracak» şeklinde karşılanırken, müdahil avukatlar isa karan kuşku ile karsıladılar. Duruşmadaki durgunluğun bozulması ve gergin bir ortamın oluşması Avukat Nadir Latif İslâm hakkında Savcıya «müstahdem» sözüyle hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanma karan verilmesinden sonra ortaya çıktı. Karar üzerine savunma avukatlannm bazılan ayağa kalkarak söz istediler. Ancak duruşma yargıcı söz vermedl ve çoğunn •lütfen* yinelemeleri ile uyardı. Bazı avukatlarm geno de yerlerine oturmaması üzerine Mahkeme

YARGIÇLAR DAVADAN ÇEKİLDİ ANKARA,

(Cumhuriyet Bürosu) MHP davasının dünkü duruşmasında davaya bakan Ankara Sıkıyönettm Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesi'nln yargıçlan Hakira Kıdemli Binbaşı Vural özenirler ile Hava Hakim Yüzbaşı AH Fahir Kayacan davadan çekildi. Çekilme kararı Askeri Yargıtay'ın denetimine tabi bulunu ypr. Duruşmaya öğleden sonra geçici mahkeme heyetinin atan masıyla yeniden başlandı. Ancak geçici heyet, aldığı bir ten sip karanyla yargıçlarm çekil me karannın yerinde olup olmadığımn incelenmesi çin dos yanın Askeri Yargıtay'a gönde rilmesini ve bu inceleme süresince davanın durdurulmasını kararlaştırdı. Bu durumda dos ya Askeri Yargıtay'a gidecek. Yargıtay, iki yargıç'ın çekilme leri konusunda inceleme yap tıktan sonra bir karara varacak. Bu işlemler tamamlanmadan davaya yeniden bakılama yacak. Dünkü duruşmada aynca MHP lddianamesini hazırlayan Askeri savcılarla ilgili konuşan Savunma avukatı Nadîr Latif İslam ve Türkeş hakkında tutuklama kararı verildi, daha sonra bu karar geri alındı. masmda «Müstahdem» sözcüğünü kullanan savunma avukatı Nadir Latif İslam hakkında tutuklama karan çıkartıldı. An cak geçici heyet, Türkeş hakkın da Askeri savcıya hakaret, avu kat Nadir Latif İslam hakkın da da askeri savcılarla ilgili «Müstahdem» sözünden dolayı verilen tutuklama kararlarınm geri almmasmı kararlaştırdı. Bu arada Türkeş'in askeri sav cıya hakaret olayı ile ilgili olarak sorgusu yapıldı. Türkeş sorgusunda «konuşmamda hiçbir zaman savcılık şahsı hedef almamışımdır. Ben iddianamedeki suçlamaları hedef aldı kastun hakaret kastı değildir» dedi. MHP davasının dünkü duruşması saat 09.30'da yoklama ile başladı.

Yoklamadan sonra söz alan savunma avukatlanndan Şerafettin Yılmaz MHP Genel Başkam Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarmın 6 aydır itham edildiklerini belirterek, Türkeş'in sorgusu sırasmda Askeri Savcıya hakaret etmediğini söyledi. Yılmaz, ayrıca Türkeş'in dünkü sorgusunda devletin gizli belgelerinin kamuoyuna açıklanmaması için dosyalardan çıkarılmasmı istediğini anımsatarak «Devletl koruyan bir kişinin, iddia makamına hakaret etmesi mümkün değildir» dedi.

Şerafettin Yılmaz önceki gün alınan karardan dönülmesini ve Türkeş hakkında Askeri Savcılık Makamına hakaret ettiğl gerekçesiyle verilen tutuklama karannın kasıt olmadığı için kaldırılmasmı istedi.

TÜRKEŞ SEVİNDİ

Askerl yargıçların çekilme karan sanıkları ve avukatlan çok sevindirdl. Alpaslan Türkeş hayret Içindo kahkahalarlo gülmeye başladı. 2 gün önceki duruşmada savunmasını yaparken sinirli ve heyecanlı olan Türkeş İlk olarak önceki gün bazı sanıkların ayrı yargılanması kararından sonra da sevinmişti. Fotoğrafta Türkeş önceki günkü duruşmada (ANKA)
HABER

MERVE KAVAKÇI'NIN ELTİSİ ÇIKTI
26 Aralık 2013

Yeni Bakan Ayşenur İslam, Merve Kavakçı'nın eltisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dün Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam getirilmişti. İslam'ın Fazilet Partisi'nden milletvekili seçildikten sonra, başörtüsü nedeniyle Genel Kurul'da yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı'nın eltisi olduğu öğrenildi.

Aile Bakanı Ayşenur İslam, adı bakanlık için geçmeyen sürpriz isim oldu. İslam, Mavi Marmara gemisindeki doktorlardan Bahadır İslam'ın eşi ve Merve Kavakçı'nın da eltisi çıktı.

"BAŞÖRTÜLÜ BAKAN" BAŞKA BAHARA KALDI

Ayşenur İslam'ın kabineye girmesi ile birlikte, kabineye türbanlı birbakanın olacağına yönelik proje de rafa kalkmış oldu. İslam'ın koltuğuna bir başörtülü bakan atanması bekleniyordu.

Kulislerde Hac dönüşü başörtüsü takan milletvekillerinden birisinin kabine revizyonunda bakan olacağı tahmin ediliyordu. Son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle hükümetin, başörtülü bakan projesini askıya almış olabileceği konuşuluyor.

Yeni Bakan İslam, siyasette etkin bir aileden geliyor

Kayınpederi Nadir Latif İslam, Adalet Partisi eski milletvekillerinden. Nadir Latif İslam'ın iki oğlundan Bahadır İslam, Ayşenur Külahlıoğlu ile Cihangir İslam ise Merve Kavakçı ile evli.

Fazilet Partisi'nden milletvekili seçildikten sonra, başörtüsü nedeniyle Genel Kurul'da yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı'nın da eltisi.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)