Ali Ulvi Elöve
şair, dilci, yazar1881 yılında Selanık'te doğdu. Bir süre Selanik İdadisi'nde okudu; Selanik Darulmuallimîn-i İdadisi'ni bitirdi. Tesalya Golos Telgrafhanesi'nde posta katipliği, Serez Ecnebi Muharebe Telgraf memurluğu, Fevziye Mektebi'nde öğretmenlik yaptı (1898-1905). Özel dersler verdi. Bu şehirde Kazım Nami Duru ile Çocuk Bahçesi dergisini çıkardı (1905). 1908'den sonra İstanbul, Adana ve Bursa'da edebiyat öğretmenliğine devam etti. 1939 yılından itibaren Gazi Eğitim Enstitüsünde ders vermeye başladı. 1945 yılında emekliye ayrıldı. 'M. Neşat, Ali Necat' imzalarını da kullandı.

Bir süre Türk Dil Kurumunda Terim Kolu uzmanı olarak çalıştı. Türk dili araştırmaları ile tanındı. Ayrıca çocuk şiirleri yazdı. 'Dağ Başını Duman Almış' sözleriyle başlayan 'Gençlik Marşı' onun eseridir.

15 Ağustos 1975 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

Şiirleri:

Çocuklarımıza Neşîdeler (1912)
Çocuklarımıza Şiir (1959)

Derlemeleri-araştırmaları:

Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme (Dr. I. İşçil ile, 1944)
Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (M. A. Ağakay ve A. Dilaçar ile, 1948)
Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Mehmet Ali Ağakay ve Agop Dilaçar ile, 1949)

Çevirileri:

Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırmalı (Garsen'den)
Türk Dili Grameri (Jean Deny'den, 1941)
Mikyasü'l-Lisan ve Kıstasü'l-Beyan (Konuşmanın ve dilin ölçüleri
Kütahyalı Abdurrahman Hoca'nın eserinin açıklamalı tercümesi, 1952)
HAKKINDA YAZILANLAR

'Dağ başını duman almış' şairi hakkında bir eser

ALİ ULVİ ELÖVE HAYATI VE ESERLERİ
Dr. Necmettin Özmen
Uyanış Yayınevi
978-605-86171-4-8

1884’te Selanik’te doğan Ali Ulvi Elöve, “Dağ başını duman almış” sözleri ile başlayan Gençlik Marşı’nın söz yazarıdır. Bu marş sözleriyle meşhur olan Ali Ulvi Elöve hakkında dergi, kitap veya ansiklopedilerde bulunan bilgiler çok az ve yetersizdir. Onun çocuk edebiyatı-edebiyat tarihi ve Türkçenin tarihi-grameri üzerine yaptığı çok sayıda eseri vardır. Fakat bu eserleri üzerinde hiç çalışma yapılmamıştır.

1975’te vefat eden Ali Ulvi Elöve’nin terekesi 1999 yılında torunu Itır Gürdemirel tarafından İstanbul Fetih Cemiyeti'ne bağışlanmıştır. Elinizdeki çalışmanın en önemli kaynağı Ali Ulvi’nin bu terekesidir. Hayatını ve eserlerini ortaya koymada tereke yetersiz kaldığında Ali Ulvi ile ilgili resmi arşivlere ve diğer kaynaklara da müracaat edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma onu bütün yönleri ile ortaya koyan bir ilk olma özelliği taşır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)