Rıfat Börekçi
Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Diyanet İşleri Başkanı


milletvekili, din adamı


Mehmet Rifat Börekçi29 Kasım 1860 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Ankara’da yaptı. Arapça ve İslâmî ilimleri İstanbul’da Beyazıd Dersiâmlarından Atıf Bey’den okudu ve icazet aldı.

Ankara’ya döndü ve Fazliye Medresesi’nde müderris olarak ilk memuriyetine başladı. Birçok talebe yetiştirdi ve icazetler verdi. 10 Ekim 1898 tarihinde Ankara İstinaf Mahkemesi azalığına getirildi.

25 Kasım 1908 tarihinde Ankara Müftüsü oldu. 1911 yılında bir süre Sivrihisar Kaymakamlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara’da “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni kurdu ve bu cemiyetin başkanı oldu. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte çalıştı ve maddi-manevî büyük hizmetlerde bulundu.

Bu çalışmaları sırasında İstanbul Hükümeti tarafından asi kabul edilip, Ankara Müftülüğünden azledilerek 1920 yılında idama mahkum edildi. Ancak Ankara Hükümeti Rifat Efendi’yi derhal müftülük görevine iade etti.

Altı ay Muğla(Menteşe) Mebusu olarak TBMM’de çalıştı. Ancak müftülük görevini tercih ederek 27 Ekim 1920’de Mebusluktan ayrıldı. 23.12.1922- 30.03.1924 tarihleri arasında Şer’iye Vekâleti Heyet-i İftaiye azalığında bulundu.

4 Nisan 1924 tarihinde başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, vefat tarihi olan 5 Mart 1941 tarihine kadar sürdürdü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)