Nebil Yurteri
milletvekili, din adamı


Ahmet Nebil Yurteri


Dehşeti Nebil1876 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Alim ve şair Dehşetizade Salih Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamladı. Konya ve İstanbul'da medreselerde öğrenimini sürdürdü. Müderrislik icazeti aldı. Özellikle fıkıh ilminde öne çıktı.

Afyon Şeriye Mahkemesi üyeliği ile memuriyet hayatına başladı. Babasının kurduğu Dehşeti Medresesi'ndeki müderrislik göreviyle çalışmalarını devam ettirdi.

İzmir'de Yunan işgalinin başlaması üzerine, Milli Mücadele'ye katıldı. Afyon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunda görev aldı. Kuvayı Milliye'nin faaliyetlerine katıldı.

1. Dönem Karahisar-ı Sahip (Afyonkarahisar) Milletvekili oldu. 23 Nisan 1920'de meclisin açılışında hazır bulundu. Mecliste İktisat ve İçtüzük komisyonlarında çalıştı.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmasından sonra muhalefetteki II. Grupta yer aldı. Dönem içinde 9'u gizli oturumlarda olmak üzere kürsüde 173 konuşma yaptı.

Milletvekilliği bu dönemde sona erince memleketine dönerek müderrislik görevini sürdürdü.

Evli ve altı çocuk babasıydı. 18 Eylül 1943 tarihinde vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)