Necla Pekolcay
akademisyen


yazar1925 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih İlkokulu (1936), İstanbul Kız Lisesi (1942), İÜ Edebiyat Fakultesi Türkoloji Bölümü (1946) mezunu. Doktorasını mezun olduğu Edebiyat Fakultesi'nde yaptı (1950).

Cumhuriyet Kız Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni (1946-1948), İslam Ansiklopedisi Tercüme Bürosu'nda Tercüman (1948-1950) Özel Sainte Pulcherie (1950-1956) ve İstanbul İmam Hatip Liselerinde (1956-1963) öğretmen, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyesi (1963-1981), İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak Yard. Doç., (1981-1989) görev yaptı.

Makalelerini Türk Dili (1950), Türkiyyat Mecmuası (1950-1951), Türk Dili ve Edebiyatı (1951-1963), Tohum (1963-1964), İslam Medeniyeti (1965-1968), Oku (1968), İslam Düşüncesi, Diyanet dergilerinde yayınladı.

2008 yılında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

1.İslami Türk Edebiyatı
2.Süleyman Çelebi/ Vesiletü'n-Necat: Mevlid
3.İslami Türk Edebiyatı-Neviler
4.İslami Türk Edebiyatı Tetkik Metodları
VEFAT-HABER

Necla Pekolcay vefat etti
5 Temmuz 2008

Türk-İslam edebiyatında Hocaların hocası, Doç. Dr. Necla Pekolcay vefat etti.

Türk-İslam edebiyatında Hocaların hocası, İlahiyat fakültelerindeki Türk-İslam edebiyatı kürsüsünün kurucusu ve ilk kadın akademisyenlerinden Doç. Dr. Necla Pekolcay vefat etti.

Pek çok öğrenci yetiştiren hoca hanımın talebeleri arasında bakanlar, milletvekilleri, diyanet işleri başkanı ve akademisyenler çıktı. Üniversitelere yüzlerce hoca kazandırdı. Kadın akdemiysen olarak da pek çok 'ilk'te imza sahibiydi.

Bel kırıklığı nedeniyle yaklaşık bir ay önce Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan 83 yaşındaki Doç. Dr. Necla Pekolcay Regaip kandilinde Hakka ragıp oldu.

MEVLİDE ADANAN BİR ÖMÜR

1925 yılının 1 Ağustos'unda, İstanbul'un Fatih semtinde, Sinan Ağa Mahallesi'ndeki eski bir konakta dünyaya gelen Pekolcay, Taş Mektep'te başladığı eğitim hayatını, İÜ. Ed. Fakültesi'nde devam ettirir ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ilk kadın filolog olarak tamamlar. Liselerde başladığı hocalığı İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde devam eder. Buradaki ilk hocalardan, İslâmi Türk Edebiyatı Kürsüsü'nün ilk mübeşşiri olan Pekolcay, 1992 yılında emekli olana kadar M. Ü. İlahiyat Fakültesi'nde İslami Türk Edebiyatı derslerine girer.

Süleyman Çelebi Mevlid'ini eski harflerden latinize edip, halk nezdinde eski itibarına kavuşturan hoca hanım,Türk ilim-irfan hayatında önemli yeri olan Prof. Dr. Zeki Velidi Togan, Ali Nihat Tarlan, Ahmed Hamdi Tanpınar, Reşit Rahmeti Arat gibi hocalardan bizzat eğitim almıştı.

İslam Ansiklopedisi'nin ilk çalışma heyetinin içinde yer almış, ilk kadın akademisyenler grubuna dahil olmuş, İslami Türk Edebiyatı tarihi sahasının ilk mübeşşirlerinden, Yüksek İslam Enstitülerindeki ilk hoca neslinden ve ilk kadın hocalardan biri olan Doç. Necla Pekolcay, bugün öğle namazıyla Eyüp'te aile mezarlığına defnedildi. Cenazesinde yetiştirdiği birçok talebenin yer almaması dikkat çekti.

Eskiler geçmiş konusunda daha şuurluydu

Geçen hafta hasta yatağında yarı şuurlu, yarın baygın halde “Geçtim Dünya Üzerinden" isimli kitabını gözden geçirip, genişletilmiş baskısına imza atan hoca hanım, eserinde, çocukluğunu ve İstanbul hayatını, cumhuriyet devri eğitim sistemini, aldığı eğitimi, İslam Ansiklopedisi ve oradaki çalışmaları, Yüksek İslam Enstitüsü'nde yaşadıklarıyla tanıklık ettiği ülkede 80 yıl içinde yaşanan büyük değişim hakkındaki izlenimlerini kaleme almış.

Necla Pekolcay hanımefendi 2005 yılında verdiği bir röportajda hatıralarını kaleme alış sebebini şöyle açıklıyor:

"Naçiz kanaatime göre hasbelkader bazı önemli görevlere gelmiş, mühim işler yapmış veya bizim için hayati derecede kıymetli bir kısım olaylara şahitlik etmiş insanların hatta sıradan kişilerin bilgileri-hatıratları; onların şahsî bilgi-hatıraları olmaktan öte kamu malı addedilmesi ve bu sebeple de mutlaka yazılı-kayıtlı olarak topluma aktarılması gereken malumat mesabesindedir. Çünkü herkesin hayatı bizden bir parçadır ve herkesteki bize ait parçayı bilmek yani kendimizi daha iyi ve sıhhatlı tanımak hakkımızdır."
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)