Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı


Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı1954 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans yaptı.

1980’de Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atıldı. ABD’de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu’nda çeşitli düzeylerde görev aldı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun, “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun “e-dönüşümü” sürecini yönetti.

Başkanlığını üstlendiği, Türkiye’nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995’te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanmasında ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesinde çalıştı.

Bu çerçevedeki çeşitli faaliyetleri arasında, e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda çalıştı.

TÜSİAD’la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı.

Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye’de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti.

İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı.

Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye’nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

xHABER

Faruk Eczacıbaşı: Türkiye’de ileri teknolojinin gelişimi için yazılım ihracatının yapılması gerekir
Zaman 24 Kasım 2014

Yazılımın gelişmiş ülkeler için lokomotif görevi gördüğüne işaret eden Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, teknolojinin gelişmesiyle enerji, otomotiv, eğitim, sağlık gibi birçok sektörün kendi sınırlarını zorladığını vurguladı. Güney Kore, ABD ve Japonya’yı buna örnek gösterdi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye’de ileri teknolojinin gelişimi için yazılım ihracatının yapılması gerektiğini söyledi. Ülkemizin yazılım uygulamaları noktasında atması gereken birçok adım bulunduğunu kaydeden Eczacıbaşı, teknoloji üretmek için en önemli etkenin verimlilik olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük 17. ekonomi olmasına rağmen bu kapsamda bir ürün ortaya koyamadığını belirten Eczacıbaşı, Amerika başta olmak üzere Almanya, Japonya ve G. Kore’nin bu pazarda lider olduğu bilgisini verdi.

Bugün TV’de yayınlanan Üç Nokta programında konuşan Eczacıbaşı, devletin teknolojik bilişime teşvik vermesi gerektiğini vurguladı. Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, telekomünikasyon alımlarında payı bulunan Ulaştırma Bakanlığı ve sektördeki kuralları belirleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun çok önemli sorumlulukları bulunduğunu hatırlatan Eczacıbaşı, “Bürokrasi de bu konunun içinde olmalı ve teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini bilmeli. Servisleri dışarıdan alsalar hem endüstrinin hem sektörün gelişmesini sağlarlar. En güzel örnek Savunma Bakanlığı. 10 senedir böyle bir strateji belirledi. Projeler ortaya kondu, adaylar belirlendi ve dışarıdan bu konuda hizmet alındı. Türkiye’de savunma sanayii gerçekten çok iyi noktalara geldi.” diye konuştu. Aynı zamanda Dijital Türkiye Platformu Başkanı olan Faruk Eczacıbaşı, ülkedeki ürün verimliliğinin gelişmesi için bu platformu kurduklarını aktardı. Çeşitli ülkelerin geliştirdiği Avrupa’ya yönelik birtakım stratejilerin üretildiği bu yapıya hem katkı vermek hem de katkı almak için platforma öncülük ettiklerini belirten Eczacıbaşı, Türkiye Bilişim Vakfı başta olmak üzere Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Derneği ve Elektronik Üreticileri Sanayici Derneği ile birlikte böyle bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Teknolojinin gelişmesiyle enerji, otomotiv, eğitim, sağlık gibi birçok sektörün kendi sınırlarını zorladığını dile getiren Eczacıbaşı, sektörel bakış açısının yanında geliştirilmesi gereken projelerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akıllı şehirlerde bütün sektörlerin iç içe olduğunu ve akıllı şehirler yapısında, ulaşım, eğitim gibi her alanda daha bütünsel yaklaşımın içinde çeşitli sektörlerin barındırılması gerektiğini kaydeden Eczacıbaşı, “Sektörel gelişme bence yeterli değil. Eğitim sektörü konusunda önemli bir Fatih projesi vardı ve önemli yenilikler içeriyordu. Tablet ve akıllı tahtalarda bir çalışmaya başlandı. Ben eğitimin bütün olarak değerlendirilmesi taraftarıyım. Arz talep tarafı nasıl? Nasıl bir öğrenci yetiştirilmesi gerekiyor? İçerik nasıl? Bütün bakış olmalı. Akıllı şehirlerde de bütüncül bakış olmalı. Para vererek teknolojiyi alırsınız fakat 20 sene sonra sizin üretime geçmiş genç kuşağı nasıl eğitim istediği sorusundan başlayarak bunu en verimli nasıl gerçekleştirebiliriz noktasında devam ederek bir yapıya bakmalıyız.” diye konuştu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)