İsmet Bora Binatlı
şair, yazar1944 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. Ekonomi tahsili yaptı. Bir kamu kuruluşundan emeklidir.

1961 yılında Erzurum'da Milletin Sesi gazetesinde ilk denemeleri çıktı. Erzurum Matbuat Antolojisi'nde yer aldı. Daha sonra İstanbul'da yayımlanan Size Dergisi, Ankara'da İlk Yaz dergisi, Ortanca Dergisi, Anadolu Dergisi gibi dergilerin yazı kurulunda bulundu. Ülkenin çeşitli illerinde çıkmakta olan bir çok dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. İki ayrı derginin yazı kurulunda görev aldı.

İlesam üstün hizmet ve başarı ödülü, Güllük dergisi Türk şiirine hizmet ödülü, Gasat usta kalem başarı ödülü, Anadolu aşıkları Ahmet Tufan Şentürk Türk diline hizmet onur ödülü ve Dünya Söz akademisi ile Yol dergisinin müştereken verdikleri Türk edebiyatına ve şiirine üstün hizmetinden dolayı onur ödülü sahibidir.

Üç adet ilahi formunda, bir adet Türk Halk Müziği ve yirmi adet Türk Sanat Müziğe dalında bestelenmiş eseri vardır.

Ankara'da ikamet etmektedir. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu üyesidir.

ESERLERİ:

Binatlı’nın 10 şiir kitabı, bir deneme kitabı, iki mesleki kitabı bulunmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)