Ferit Devellioğlu
sözlükçü, yazar


Ferit Develü1906 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Kumkapı Fransız Okulu ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Banque Générale Pour le Commerce Etranger adlı Fransız bankasında altı yıl çevirmen olarak çalıştı. 1933 ile 1974 yılları arasında Türk Dil Kurumu Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu'nda uzman olarak görev yaptı. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat adlı sözlüğün yazarıdır. 1985 yılında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Fransızca-Türkçe Halk Tabirleri Sözlüğü (1937)
Osmanlıca-Türkçe Küçük Lugat (1949)
Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lugat (1962)
Türk Argosu İnceleme - Sözlük (1941 - 1959)
Osmanlıca-Türkçe Okul ve Yazışma Sözlüğü (1964)
Ansiklopedik Lugat (1970)
En Yeni Okul Sözlüğü (1972)
On İki Bin Kelimelik Türkçe Sözlük (1972)
En Yeni Büyük Türkçe Sözlük (1975)
ESER-AYRINTI

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat
Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu'nun en önemli eseri Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat adlı sözlüktür. İlk baskısı 1962`de yapılan sözlük Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993`de yeniden düzenlendi ve genişletildi. 60 binden fazla sözcüğü kapsayan sözlük eski ve yeni harflerle Osmanlıca`da yer alan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin anlamlarından oluşuyor.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)