Neşri .
tarihçi, yazar


Osmanlı tarihçisiAsıl adı Muhammed'dir. Cihan-nüma adlı eseriyle tanınır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Karaman, Germiyan ve Edirne'de doğduğu rivayet edilir. Gençliğinde Bursa'da eğitim gördüğü bilinmektedir.

Sultan İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmet ve İkinci Beyazıt devirlerinde yaşar. İkinci Beyazıt’ın son yıllarında Bursa Sultaniyesi’nde müderrislik yapar.

Yazdığı Cihan-nüma adlı eser, sekiz kısımdan meydana gelen bir dünya tarihidir. Ancak bu eserin sadece Osmanlı hanedanıyla ilgili olan altıncı bölümü günümüze ulaşır. Bu bölüm, Tarih-i Al-i Osman adıyla ünlüdür. Bu altıncı bölüm Evlad-ı Oğuz Han, Rum Selçukluları ve Osmanlı Hanedanı şeklindedir. Osmanlı hanedanıyla ilgili kısım, Sultan İkinci Beyazıt devrine kadar yaşanan tarihi olayları anlatır.

Neşri, Cihan-nüma adlı eserinde sade bir dil kullanır. Hadiseleri tarafsız ve güvenilir bir üslupla anlatır. Yer yer latifeler yapar.

Neşri, Cihan-nüma’da Osmanlı padişahlarını, gaza ruhuyla görevlerini yerine getiren sultanlar olduğunu söyler. Osmanlı sultanlarının, İslamiyet’i yaymak için çalıştıklarını anlatır. Camiler, medreseler, imaretler, hanlar, hamamlar ve kervansaraylar yaptırarak İslam Medeniyeti’nin kökleşmesi için verdikleri hizmetleri yazar.

Kendinden sonra gelen tarihçileri etkiler. İdrisi Bitlisi, Hoca Sadeddin Efendi, Solakzade, Rüstem Paşa, Ali ve Müneccimbaşı gibi ünlü tarihçiler onun eserinden çok yararlanır.

1512 ve 1519 tarihlerinde vefat ettiği bildirilmektedir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)