Nedim .
Divan Edebiyatı Şairi1681 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmet'tir. İyi bir öğrenim gördü. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından korundu.

Şiirleriyle devlet büyüklerinin ve özellikle de 3. Ahmet'in takdirini kazandı.

Lale Devri'nin şairi olarak yaşadı ve yaşadıklarını şiirleştirdi. İstanbul'un eğlence dünyasını yansıttı.

Hece ölçüsüyle bir türkü yazdı.

Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denedi. Birçok şairi etkiledi. Edebiyatımızın büyük şairlerinden biridir.

30 Ekim 1730 tarihinde Patrona Halil isyanı sırasında vefat etti.

ESERİ:

Divan'ı birkaç kez basıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)