Yakup  Deliömeroğlu
akademisyen, yazar1966 yılında Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Van Yüzüncü Yıl ve Uluslararası Ahmet Yesevî Türk-Kazak üniversitelerinde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yaptı. Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik ve Siyasî İlişkilerden Sorumlu Başbakan Başmüşavirliğinde müşavir olarak çalıştı.

Türk Dünyası Gençlik Kurultayları düzenlenmesine önayak oldu. Bu kurultaylar aracılığı ile oluşturulan Dünya Türk Gençleri Birliği'nin genel başkanlığında ve yürütme kurulu başkanlığında bulundu.

Bir dönem Tarım ve Köyişleri Bakanlığında bakan danışmanlığı yaptı.

2004 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin genel sekreterliğine, bir süre sonra da genel başkanlığına seçildi.

Avrasya Yazarlar Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı ve genel başkan oldu. Türk Yurdu dergisi yayın kurulu üyeliğini yürüttü. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi.

İlk yazısı 1986 yılında Türk Yurdu dergisinde yayınlandı. Sonraki yıllarda Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Ayyıldız, Tercüman ve Zaman gazeteleri ile değişik dergilerde yazıları çıktı.

ESERLERİ:

1.Tatarlar ve Tataristan (1997)
2.Türk Dünyası-Görüş ve Politikalar (1999)
3.Türkistan Yesevi'nin Şehri Yesi'ye Dair (Gezi-deneme, 2003)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)