Taceddin  Veli
mutasavvıf


Taceddin-i VeliFatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıtt ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında yaşadı.

Babası Seyyid Hacı Mustafa Efendi Nakşibendi yolunda olup tüccardı. Babasından ve hocalarından nahiv ilmi alırken aynı zamanda ticaretle de uğraştı.

Muhammed Bahaddin Erzincani'nin talebesi oldu. Onun gösterdiği yolda ilerledi. Çok sayıda talebe yetiştirdi.

İlim ve devlet adamları ziyaretine gelip feyz aldı.

1413 yılında kendi adı ile anılan Taceddin Veli Mahallesi'ndeki Taceddin Camii'ni inşa ettirdi. Büyük bir vakıf kurdu.

Bu vakıftan yüzlerce yıl öğrenciler istifade etti. Vakıf halen devam etmektedir.

Taceddin Veli seyyittir.

Ankara Hamamönü'nde Taceddin Veli dergahı mevcuttur. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy bu dergahta İstiklal Marşı'nı burada yazmıştır.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)