Nesrin Karaca
akademisyen, yazar


Nesrin Tağızade Karaca2 Mayıs 1959 tarihinde Sivas'ta doğdu. Sivas Selçuk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Nene Hatun Öğretmen Lisesi'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1980) bitirdi. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne asistan olarak atandı.

Yüksek lisans çalışmasını 1982’de Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Geçmiş Zaman ve İstanbul konulu teziyle, doktorasını 1988’de Celal Sahir Erozan Hayatı Dönemi-Eserleri teziyle tamamladı.

1980-1985 yıllarında üniversitede çalıştıktan sonra kısa bir süre Vakıflar Genel Müdürlüğü ve RTÜK İzleme Değerlendirme Dairesi'nde uzman olarak görev yaptı ve 2001 yılında emekliye ayrıldı.

1990-91 yıllarında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) temel ve uzmanlık eğitimini tezli çalışmalarla tamamladı.

1998-2001 yıllarında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde yarızamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2001 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ESERLERİ:

1.Abdülhak Şinasi Hisar’da Geçmiş Zaman ve İstanbul (1988)
2.Celal Sahir Erozan Hayatı Dönemi-Eserleri (1992) 3.Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mûsiki (2005) 4.Edebiyatımızın Kadın Kalemleri (2006)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)