Nail Tan

1941 yılında Kastamonu’nun Kavacık köyünde doğdu. Göl Öğretmen Okulu, Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Milli Güvenlik Akademisi ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Kastamonu Kavak Köyü İlkokulu Müdürlüğü, Van Alparslan İlköğretim Okulu Öğretmen ve Müdür Yardımcılığı, Kastamonu Kız Öğretmen Okulu Öğretmenliği, Kastamonu Kız Öğretmen Okulu Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü Müdür Yardımcılığına atandı. 1973-1978 ve 1979-1984 yılları arasında Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1984-1988 yılları arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 1988-1997 yılları arasında Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda uzman olarak görev yaptı. 1997’de Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevinden 1 Nisan 1998’de emekliye ayrıldı.

Halen Türk Dil Kurumunda uzman olarak görev yapmaktadır.

ESERLERİ:

19 kitabı ve 200 kadar makalesi yayımlanmıştır.

Salih Turhan’la müşterek olarak yayınlanan müzik kitapları şunlardır:

Bayburt Musiki Folkloru, Ankara Halk Müziği, Çankırı Halk Müziği, Kırşehir Halk Müziği, Kırıkkale Halk Müziği, Uşak Türküleri, Van Halk Müziğine Giriş, Artvin Halk Müziğine Girişwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)