Naci Perkel ( 1889)- (1969)
emekli asker, istihbaratçı, büyükelçi1889 yılında doğdu. Harp Okulu mezunu. Orduya, 1909 yılında piyade teğmen olarak katıldı. Balkan Savaşı'nda görev aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde savaştı. 1915 yılında İngilizlere esir düştü. 5 yıl Hindistan'daki kamplarda tutuldu. 1920 yılında esirlik hayatı bitti. 1922 yılında Ordu'ya katıldı. Büyük Taarruz'da görev aldı. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Harp Akademisi'ni bitirdi. 1929 yılında binbaşı rütbesine terfi etti. Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği emrine atandı. 1934 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ancak Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği'nde sivil olarak göreve devam etti. 1941 yılında Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği'ne atandı. 1953 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bağdat Büyükelçiliği'ne atandı. 1954 yılında yaş sınırı nedeniyle emekli oldu. 1969 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)