Nabizade  Nazım ( 1862)- (6.8.1893)
romancı, yazar1862 yılında İstanbul’da doğdu. Sübyan Mektebi, Fevziye Rüşdiyesi ve Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’nde okudu. Mühendishane-i Berri-i Hümayun İdadisi’nde öğrenim gördü. Topçu teğmeniyken Erkân-ı Harbiye’yi bitirip kurmay yüzbaşısı oldu (1886). Matematik ve askerlik dersleri öğretmenliği yaptı. Bilahare Erkan-ı Harbiye’de görevlendirildi. İki yıl Suriye’de çalıştı. İstanbul’a döndüğünde kemik veremine yakalandı. Haydarpaşa Hastanesi'nde bir süre yattı. 6 Ağustos 1893 tarihinde burada öldü.

ESERLERİ:
Roman ve Hikayeleri:
Yadigârlarım (1886)
Zavallı Kız (1890)
Bir Hâtıra (1890)
Karabibik (1891)
Sevdâ (1891)
Hâlâ Güzel (1891)
Haspa (1891)
Seyyie-i Tesâmüh (1892)
Zehra (roman-1886)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)