Necmettin Şahiner
yazar1943 yılında Gaziantep'te doğdu. Urfa Lisesi’ni (1967), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1972). İstanbul ve Gaziantep'te öğretmenlik yaptı. İlk yazısı 1962 yılında Gaziantep'te yayınlanan Yeni Ülke'de çıktı. Zühfîkar, Uhuvvet (İzmir), Yeni İstiklal, Babali’de Sabah, İttihat, Yeni Asya, Yeni Nesil dergi ve gazetelerde yazdı. Köprü dergisinin genel yayın müdürlüğünü yürüttü.

ESERLERİ:
Bize Hayrettinli Derler (Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hayatı, 1972), Edebi Sanatlar (1975), Bin Yıldır Yaşayanlar (1975), Mehter ve Marşları (1975), Said Nursî ve Nurculuk Hakkında Aydınlar Konuşuyor (2 cilt., 1976, 1986), Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatıyor (6 cilt, 1989), Gazi Antep'in Yok Edilen Camileri (1995), Mütercim Asım (1995), Hazırcı Ağa (1996), Aydi Baba (1996), Şahin Bey (1998), Münif Paşa (2003).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)