İlhan Aküzüm ( 1947)
Kars Milletvekili-ANAP

KARS - 1947, Latif, Pırlanta - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Turizm BöIümü - İngilizce - Türk Standartlar Enstitüsü Marka Müdürü, Serbest Ticaret, Danışman - XVII, XVIII inci Dönem Kars, XX nci Dönem Ankara Milletvekili - Turizm, Devlet Eski Bakanı - Evli,1 Çocuk.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)