Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Erol Ülgen

akademisyen


dr. öğr. üyesi1957 yılında Kırşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün danışmanlığını yürüttüğü “Ahmet Midhat Efendi’de Çalışma Fikri” konulu tezi ile yüksek lisans, ardından da “1897 Türk-Yunan Savaşının Türk Şiirindeki Akisleri” konulu tezi ile Doktora eğitimini tamamladı.

1991 yılında İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında adı geçen bölümde Yardımcı Doçent oldu. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında görevlendirildiği Romanya-Köstence Ovidius Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.

2004-2005 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 2006 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli dersler verdi. Görev yaptığı süre içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı’nın edebiyatımıza yansıyan yönleri üzerine araştırmalarda bulundu.

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’nden kendi isteği ile emekli olduktan sonra 2006-2011 yılları arasında Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde kurucu öğretim üyesi, bölüm başkan yardımcısı ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2012 yılında ders saati ücretli, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren tam zamanlı, Şubat 2015’ten beri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve yine Mayıs 2015’ten beri de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış yirmi beş kitabı ile çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ansiklopedi maddeleri, söyleşileri ve tanıtma yazıları vardır.

Öğr. Üyesi Dr. Erol ÜLGEN’in ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ


1. Adı Soyadı: Erol ÜLGEN

2. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

3. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1988
Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1990
Doktora Yeni Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1993

Yüksek Lisans Tezi:

Ahmet Midhat Efendi'de Çalışma Fikri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün), İstanbul 1990, 314 S.


Doktora Tezi:

1897 Türk-Yunan Savaşı’nın Türk Şiirindeki Akisleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün), İstanbul 1993, 433 S.

4. Akademik Unvanlar
Yrd. Doç. Dr. Yeni Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1995-

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6. Yüksek Lisans Tezleri
Mehmet Aydoğan, Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında İstanbul, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
Hülya Kanat, Asır Gazetesinin Kültür ve Edebiyat Yazılarının Sistematik İndeksi, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
Ünal Akyüz, Sabah Gazetesinin Kültür ve Edebiyat Yazılarının Sistematik İndeksi (1909-1918), İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000.
Tarafımdan başlatılan ve yurt dışına gitmem ve daha sonra emekli olmam münasebetiyle mesai arkadaşlarım tarafından tamamlanan tezler:
Mecit Demirel, Sabah Gazetesi (1899-1908)'nin Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi ve Şiir Metinleri
Ahmet Burgaz, Vakit Gazetesinin Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi ve Şiir Metinleri
Müştak Kemal Kıroğlu, Zaman (1918-1919) ve Son Saat (1925-1928) Gazetelerinin Dil ve Edebiyat Yazılarının İncelenmesi ve Şiir Metinleri
Ezel Karaman, Mustafa Necati Karaer, Hayatı ve Eserleri.

7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. "Türk Kültüründe Nevruz", Tuna Mektupları, (Romanya-Galati), sayı: 13, Nisan 2002, s. 3-4.
2. “Çanakkale Zaferi’nin Türk Edebiyatındaki Yankıları”, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Üçlemesi-2, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Kasım-Aralık 2013, s. 345-356.
3. “Esnaf ve Sanatkârların Pîri Ahi Evran ve Geçmişten Günümüze Ahilik”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 61, Sayı: 1, 2021, s. 447-469.

4. “Bazı Tarihî Türk Romanlarında Ahilik”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Kemal Yavuz’a Armağan- Özel Sayı), c: 14, yıl: 15, sayı: 29, Güz-İstanbul 2022, s. 1314-1323.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Makedonya Kiril İ Metodi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün düzenlediği Yahya Kemal Sempozyumu
Bildiri adı: “Yahya Kemal'in "Eğil Dağlar"ı Üzerine”
Yer: Kiril İ Metodi Üniversitesi Konferans Salonu, Üsküp/ Makedonya.
Tarih: 28 Kasım 1997
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Celâl Bayar Vakfı himayesinde düzenlediği (Uluslararası) Türk Kültüründe Tütün Sempozyumu
Bildiri adı: “Şemsi Yastıman'ın Tütünname'si”
Yer: Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü, Mühendislik Fakültesi Salonu
Tarih: 23 Ekim 1998. Saat: 9.30
1. "Şemsi Yastıman ve Tütünnamesi (Harap Etti Tütün Beni)", Tütün Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 2003, s. 315-322.

Azınlıklar Probleminin Çözümündeki Bulgaristan Modeli Uluslararası Sempozyumu (20-21 Mayıs ), Şumnu-Bulgaristan
Bildiri adı: “Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı”
Yer: Şümen Oteli-Bulgaristan.
Tarih: 21 Mayıs 1999.

38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 Eylül 2002, İstanbul Türkiye)
Bildiri adı: "Fazlı Necip'in Dilâver Romanında Sıtma Hastalığı"
Yer: Swissôtel The Bosphorus ( Lousanne Hall 2)
Tarih: 6 Eylül 2002

"Fazlı Necip'in Dilâver Romanında Sıtma Hastalığı", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 September 2002, İstanbul Türkiye), Abstract Book-Özet Kitabı, s, 335.
2. "Fazlı Necip'in Dilâver Romanında Sıtma Hastalığı", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı-Proceedings of the 38th International Congress on the History of Medicene Actes du 38ème Congrès International d'Histoire de la Mèdecine, 1-6 Eylül 2002, (Editörler) Nil SARI, Ali Haydar BAYAT, Yeşim ÜLMAN, Mary IŞIN, C. III, XXVI. Dizi, Sayı: 14a, TTK Yayınları, Ankara 2005, s. 1901-1905.

Ukrayna Cumhuriyeti Kırım Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve T. C. Ankara Türk Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu'nun birlikte düzenledikleri II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu ve Kırım Şiir Şöleni(16-23 Ağustos 2006) Ukrayna-Kırım
Bildiri adı: "Kırım Asıllı Dobrucalı Şair Mehmet Niyazi ve İlk Şiir Kitabı İthafât"
Yer: Eski Kırım-Ukrayna
Tarih: 17 Ağustos 2006
Mevlâna Yılı münasebetiyle Romanya'nın Köstence şehrinde 3 Eylül- 8 Eylül 2007 tarihleri arasında düzenlenen, II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültürü'nün İzleri Sempozyumu
Bildiri adı: "Ahmet Kabaklı'nın Eserlerinde Mevlânâ"

3. “Ahmet Kabaklı’nın Eserlerinde Mevlânâ”, II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu -Bildiriler-, (Yayına Hazırlayanlar: İ. Ünver Nasrattınoğlu-Serin Türkoğlu), Golden Yayınevi, Constanta/Romania-2008, s. 422-446.

09-14 Mayıs 2008 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen XIII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu
Bildiri adı: "Fazlı Necib'in ‘Dilâver' Adlı Romanında Mekân Olarak Doyran Kasabası ve Çevresindeki Kültür Hayatından Kesitler"
4. "Fazlı Necib'in ‘Dilâver' Adlı Romanında Mekân Olarak Doyran Kasabası ve Çevresindeki Kültür Hayatından Kesitler", Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu 2007-2008-2009 Bildirileri, (Yayına Hazırlayanlar: Prof. Selami Tahir-Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu-Prof. Dr. Sevim Piliçkova), Üsküp-Makedonya 2013, s. 307-325.

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 03-05 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu
Bildiri adı: "Ahmet Kabaklı'nın Gazete Yazılarında İstanbul"
5. “Ahmet Kabaklı’nın Gazete Yazılarında İstanbul”, 1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (3-5 Nisan 2008, İstanbul), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Dr. Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul 2009, s. 1053-1066.

Türk Halkları Edebiyatı (II), Beynelxalq Uşaq Edebiyatı Kongresi (13-15 Kasım 2008)
Bildiri adı: "Ahmet Kabaklı'nın Çocuk Edebiyatı Üzerindeki Düşünceleri ve ‘Ejderha Taşı' Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler"
Yer: Azerbaycan-Bakü Qafqas Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Tarih: 14 Kasım 2008
6. "Ahmet Kabaklı'nın Çocuk Edebiyatı Üzerindeki Düşünceleri ve ‘Ejderha Taşı' Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler", Türk Xalqları Edebiyyatı II, Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Konqresi Materriallar, I. Kitab, Qafqaz Üniversiteti, Azerbaycan-Bakı, 13-15 Noyabr 2008, 63-69 s.
“Ahmet Kabaklı'nın Çocuk Edebiyatı Üzerindeki Düşünceleri ve ‘Ejderha Taşı' Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler", Şeyhü’l-muharrirîn Ahmet Kabaklı Hayatı, Fikirleri, Eserleri, (Hazırlayanlar: Oğuz Çetinoğlu-Ahmet Derindere), TEDEV Yayınları, İstanbul 2022, s. 197-212.
06-07 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Beykent Üniversitesi ve Fatih Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri 1. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul
Bildiri adı: “Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıralarında ve Resimlerindeki İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen ile birlikte)
Yer: Fatih Ali Emîri Efendi Kültür Merkezi
Tarih: 5-7 Mayıs 2010
7. “Dünya Edebiyatında İstanbul Üzerine Birkaç Söz”, Dünya Edebiyatında İstanbul, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Prof. Dr. Emin Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, s. 15-17.

8. “Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıralarında ve Resimlerindeki İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen ile birlikte), Dünya Edebiyatında İstanbul, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Prof. Dr. Emin Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, s. 387-405.

“Saray Ressamı Fausto Zonaro’nun Hatıralarında ve Resimlerindeki İstanbul” (Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen ile birlikte), Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildiriler, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Hasan Suver-Prof. Dr. Emin Özbaş), Fatih Belediye Bakanlığı, İstanbul 2012, s. 737-751.


9. “İstanbul As Reflected İn The Memories And Paintings Of Court Painter Fausto Zonaro”, (Assis. Prof. Dr. Erol Ülgen- Assis. Prof. Dr Aygün Ülgen), (Translated by Aslı Özgen-Amy Spangler), Through Fereign Eyes: İstanbul in World Literature, Republic of Turkey Ministry of Culture And Tourism Publications, İstanbul 2011, s. 389-407.


Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nin 21-25 Ekim 2010 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da düzenlediği II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu
Bildiri adı: “Oğuz Özdeş’in “Kıbrıs Kanı” Adlı Romanında 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı”
Yer: II. Oturum (Yzb. Cengiz Topel Oturumu) Atlantis Oteli, Seferihisar-İzmir
Tarih: 22 Ekim 2010, Perşembe

10. “Oğuz Özdeş’in ‘Kıbrıs Kanı’ Adlı Romanında 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı”, 2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 21-25 Ekim 2010, Sempozyum Bildiri Kitabı-I, (Yayıma Hazırlayan: Doç. Dr. Ulvi Keser), Ankara 2011, s. 451-469.


Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun 7-11 Mayıs 2011 tarihinde Makedonya’nın başşehri Üsküp’te düzenlediği XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Bildiri Adı: “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin İlk Baskısı Öncesi Ahmet Midhat Efendi’ninn Görüş ve Önerileri”

Yer: Üsküp/ Makedonya

Tarih: 7-11 Mayıs 2011

11. “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin İlk Baskısı Öncesi Ahmet Midhat Efendi’nin Görüş ve Önerileri”, 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (9 Mayıs 2011) Bildiriler, (Yayına Hazırlayan: Salih Ünver), Ankara 2011, s. 225-234.

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin İlk Baskısı Öncesi Ahmet Midhat Efendi’nin Görüş ve Önerileri”, İlim ve Fennin Reîs-i Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi (Vefatının 100. Yılı Armağanı), (Editör: Doç. Dr. Fazlı Arslan), Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 186, Kayseri 2013, s. 209-222.

Uluslararası Türk Kültürü Kongresi(Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul)
Bildiri adı: "Oğuz Özdeş'in Gazete ve Dergi Yazılarında İstanbul”
Yer: Başkent Öğretmenevi/ Ankara
Tarih: 5-10 Ekim 2009


12. "Oğuz Özdeş'in Gazete ve Dergi Yazılarında İstanbul”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (5-10 Ekim 2009), Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Bildiriler III, Edebiyat ve Folklorda İstanbul, (Yayıma Hazırlayan: Suzan Gür), Ankara 2011, s. 661-692.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin 9-11 Ekim 2013 tarihinde düzenlediği “III. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı”

Bildiri adı: “Dobrucalı Şair Mehmet Niyazi Bey ve Eseri İthafat”

Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tarih: 9-11 Ekim 2013

13. “1897 Türk-Yunan Savaşı’nın ‘Şanlı Asker’ Romanına Yansıması”, Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu 17-19 Kasım Amasya 2017 Bildiri Özetleri, (Yayına Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Nazan Kahraman-Dr. Çiğdem Dürüst-Timur Yılmaz), [Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu], Ankara 2017, s. 52-53.

14. “1897 Türk-Yunan Savaşı’nın ‘Şanlı Asker’ Romanına Yansıması/Turkish-Greek War of 1897 as Reflected In The Novel Named ‘Sanli Asker/Glorious Soldier”, Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu 17-19 Kasım Amasya 2017, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nazan Kahraman-Metin Turan-Dr. Çiğdem Dürüst-Timur Yılmaz), [Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu], Ankara 2017, s. 507-521.

15. “Neşet Ertaş ve Şemsi Yastman’ın Söz ve Sazında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı”, Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Adası, (Editör: Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam), Hiperyayın, İstanbul 2022, s. 387-402.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yurtdışında hazırlanan ve basılan kitaplar
1. Gala Galaction, Mahmut'un Pabuçları (Romenceden çevirenler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Gülten Abdulla), Galati (Romanya) 2002, 109 S.
2. Mektep ve Aile Dergisi (Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Yrd. Doç. Dr. Ali Aksu), Constanta (Romanya) 2002, 208 S.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. “Ahmet Midhat Efendi'de Askerlik Fikri ve Gönüllü Romanı”, Türk Dili, sayı: 521, Mayıs 1995, s. 619-627.
2. “1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Ünlü Komutanlarından Şehid Abdülezel Paşa (1828-1897), Hayatı ve Hakkında Yazılan Şiirler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1994, Ankara 1996, s. 169-204.
3. “Kürek Kemiği Falı ve Ahmet Midhat Efendi'nin Gönüllü Romanındaki Yeri”, İlmî Araştırmalar, sayı: 8, İstanbul 1999, s. 241-246.
4. “Atatürk'ün Etrafındaki Edebiyatçılar”, Türk Dili, sayı: 587, Kasım 2000, s. 443-451.
5. “Şemsi Yastıman Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Motif, yıl: 7, sayı: 24 Ocak-Şubat-Mart 2001, s. 38-39.
6. “Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatı Tarihine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (Prof. Ömer Faruk Akün'e Armağan Sayısı), yıl: 10, sayı: 19, Bahar, Niğde 2006, s. 11-74.
7. “Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılanlar”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, yıl: 12, sayı: 22, Güz, Niğde 2007, s. 203-215.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Ahmet Midhat Efendi'nin 150. Doğum Yıldönümü Anma Toplantısı.
Bildiri adı: “Ahmet Midhat Efendi'de Askerlik Fikri ve Gönüllü Romanı”
Yer: Türk Dil Kurumu Konferans Salonu. Kavaklıdere/ Ankara.
Tarih: 21 Ekim 1994.

Ölümünün 80.Yıldönümünde Tevfik Fikret
Bildiri adı: “Döneminin Sosyal ve Siyasî Olayları İçinde Tevfik Fikret”
Yer: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu.
Tarih: 31 Ekim 1995

Ölümünün 10.Yıldönümünde Mehmet Kaplan
Bildiri adı: “Mehmet Kaplan'ın Ölümünden Sonra Ne Dediler?”
Yer: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu.
Tarih: 30 Ocak 1996.

Ölümünün 30. Yıldönümü Münasebetiyle Köprülü Günleri.
Bildiri adı: “M. Fuad Köprülü Hayatı ve Eserleri”
Yer: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu.
Tarih: 14 Ekim 1996.

IX. Millî Türkoloji Kongresi (15-19 Eylül 1997).
Bildiri adı: “Şamanistlerde ve Müslüman Türklerde En Meşhur Fal Olan Kürek Kemiği Falının, Ahmet Midhat Efendi'nin Gönüllü Romanındaki Yeri”
Yer: İ. Ü. Yabancı Diller Bölümü, Süleymaniye/ İst.
Tarih: 18 Eylül 1997.

Ölümünün 40. Yıldönümünde Yahya Kemal
Bildiri adı: “Eğil Dağlar Üzerine”
Yer: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası
Tarih: 4 Kasım 1998

Balkanlar'da Türk ve Müslüman Varlığı Paneli
Bildiri adı: "Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı"
Yer: Türk Edebiyatı Vakfı, Sultanahmet/ İst.
Tarih: 2 Haziran 1999.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği 20. Yüzyılda Türk Romanı Sempozyumu
Bildiri adı: “Selânikli Fazlı Necip ve Vak'a, Şahıs, Mekân, Zaman ve Üslup bakımından Dilâver Romanı”
Yer: Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu
Tarih: 20 Nisan 2000.

Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi'nin Birlikte Düzenlediği I. Ahi Evran-i Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri adı: “Kırşehirli Şairlerin Şiirlerinde Ahilik”
Yer: Ahi Evran Kampüsü, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu IV Oturum
Tarih: 13 Ekim 2004.

Kırşehir Valiliği ve Gazi Üniversitesinin Birlikte Düzenlediği II. Kırşehir Üzerine Araştırmalar Sempozyumu
Bildiri adı: “Kore Savaşı'nda Şehit Düşen Kırşehirli Kd. Yzb. Esat Nadir Öztüzün'ün Hayatı ve Hakkında Yazılanlar”
Yer: Ahi Evran Kampusu, Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu
Tarih: 12 Ekim 2005.

1. “Eğil Dağlar Üzerine”, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası IV, (Yayına hazırlayan: Kâzım Yetiş), İstanbul 2001, s. 234-239.
2. “Kırşehirli Şairlerin Şiirlerinde Ahilik”, I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (12-13 Ekim 2004 Kırşehir), c. II, Hazırlayan: M. Fatih Köksal, Kırşehir 2005, s. 971-998.
3. “Atatürk ve Çevresindeki Edebiyatçılar”, 10. Yıl Etkinlikleri, Beykent Üniversitesi Yayını: No: 41, İstanbul 2007, s. 150-151.
4. “Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserleri”, 10. Yıl Etkinlikleri, Beykent Üniversitesi Yayını: No: 41, İstanbul 2007, s. 54-55.
5. “Çanakkale Zaferinin Türk Edebiyatındaki Yankıları”, 10. Yıl Etkinlikleri, Beykent Üniversitesi Yayını: No: 41, İstanbul 2007, s. 56-57.
6. “Türk Kültüründe Nevruz”, 10. Yıl Etkinlikleri, Beykent Üniversitesi Yayını: No: 41, İstanbul 2007, 58-60.
7. “Garipname'nin Yayımlanmasının Hikâyesi”, II. Âşık Paşa Sempozyumu (7-9 Haziran 2001 Kırşehir) Bildiriler, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen ile birlikte), Beşir Kitabevi, İstanbul 2008, s. 6-24.
8. “Prof. Dr. Erol Güngör’ün Türk Edebiyatı Dergisinde Yayınlanan Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Cumhuriyet Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör Sempozyumu –Bildiriler-, 26 Nisan 2018 KIRŞEHİR, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2018, s. 263-282.
9. “Üç Tarihî Türk Romanında Ahi Evran”, Anadolu’nun Üç Güzeli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Velî’de Buluşma Sempozyumu Bildirileri (4 Kasım 2021), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2022, s. 133-150.


7.6 Diğer yayınlar

Kitaplar:
1. Ahmet Midhat Efendi'de Çalışma Fikri, Ahilik Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, X-196 S.
2. Şemsi Yastıman, Hayatı ve Eserleri, Ahilik Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1995, 348 S.
3. Ahmet Rasim, Asker Oğlu (Yayına hazırlayan: Erol Ülgen), İstanbul 1996, 71 S.
Ahmet Rasim, Asker Oğlu (Yayına hazırlayan: Erol Ülgen), 2. bs., Arba Yayınları, İstanbul 1998, 60 S.
4. Cumhuriyetle Yeniden Doğuş ve Atatürk (Yakın Tarihimizin Fotoğraflarla Anlatımı), (Komisyon), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1999.
5. Ahmet Midhat Efendi, Gönüllü (Yayıma hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu, Ankara 2000, 224 S.; Gönüllü, 2. bs., TDK Yayınları, Ankara 2018, 238 S.
6. Ahmet Midhat Efendi, Kafkas (Yayıma hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu, Ankara 2000, 233 S.; Kafkas, 2. bs., TDK Yayınları, Ankara 2018, 255 S.
7. Ahmet Midhat Efendi, Çengi (Yayıma hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu, Ankara 2000, 152 S.; Çengi, 2. bs., TDK Yayınları, Ankara 2018, 205 S.
8. Ahmet Midhat Efendi, Paris'te Bir Türk (Yayıma hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu, Ankara 2000, 532 S.; Paris'te Bir Türk 2. bs., Türk Dil Kurumu, Ankara 2017, 607 S.
9. Mir Celal-Firidun Hüseynov, Örneklerle XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Kemal Yavuz- Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), İstanbul 2000, XLVII+547 S.
Mir Celal-Firidun Hüseynov, 20. Esr Azerbaycan Edebiyatı, (Hazırlayanlar: Prof. Dr. Kemal Yavuz- Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Akçağ Yayınları, Ankara 2008, 623 S.
10. Ahmet Midhat Efendi Hayatı, Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Hikmet Neşriyat, İstanbul 2002, 328 S.
11. Ali Nazima-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, (Hazırlayanlar: Necat Birinci, K. Yetiş, F. Andı, Erol Ülgen ve dğr.), Türk Dil Kurumu, Ankara 2002, 874 S.
Ali Nazima-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, (Hazırlayanlar: Necat Birinci, K. Yetiş, F. Andı, Erol Ülgen ve dğr.), Tıpkı Basım, Türk Dil Kurumu, İstanbul 2005, XIV+874 S.
Ali Nazima-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, (Hazırlayanlar: Necat Birinci, K. Yetiş, F. Andı, Erol Ülgen ve dğr.), Tıpkı Basım, Türk Dil Kurumu, İstanbul 2009, XIV+874 S.
Ali Nazima-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, (Hazırlayanlar: Necat Birinci, K. Yetiş, F. Andı, Erol Ülgen ve dğr.), 4. bs., Türk Dil Kurumu Yayınları: 802, İstanbul 2018, XIV+874 S.
12. Ahmet Midhat Efendi, Haydut Montari (Hazırlayan: E. Ülgen), TDK, 2003, 294 S.; Haydut Montari, 2. bs., TDK Yayınları, Ankara 2018, 322 S.
13. Gala Galaction, Mahmut'un Pabuçları (Romenceden çevirenler: Yrd. Doç. Dr. E. Ülgen-Gülten Abdulla),. İstanbul 2003, 160 S.
Gala Galaction, Mahmut'un Pabuçları (Romenceden çevirenler: Yrd. Doç. Dr. E. Ülgen-Gülten Abdulla), 2. bs. İstanbul 2007, 211 S.
Gala Galaction, Mahmut’un Pabuçları (Romenceden çevirenler: Yrd. Doç. Dr. E. Ülgen-Gülten Abdulla), 3. bs. İstanbul 2009, 180 S.
14. Ahmet Kabaklı Nerede, Ne Yazdı?, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2004, 440 S.
15. Fazlı Necip, Dilâver, (Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Akçağ Yayınları, Ankara 2005, 208 S.
16. K. D., Türk Masalları, Mihrimah Yayınları, (Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), İstanbul 2006, 205 S.; K. D., Türk Masalları, (Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2015, 283.; K. D., Türk Masalları, (Yayına Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen), 2. Bs., Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2020, 283.
17. II. Âşık Paşa Sempozyumu (7-9 Haziran 2001 Kırşehir) Bildiriler, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen ile birlikte), Beşir Kitabevi, İstanbul 2008, 177 S.
18. 1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri (3-5 Nisan 2008, İstanbul), (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Dr. Emin Özbaş), Beşir Kitabevi, İstanbul 2009, 1093 S.

19. Dünya Edebiyatında İstanbul, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Prof. Dr. Emin Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, 450 S.

Through Fereign Eyes: İstanbul in World Literature, (Editors: Erol Ülgen-M. Metin Karaörs-Emin Özbaş), (Translation Editors: Jonathan Maurice Ross), Republic of Turkey Ministry of Culture And Tourism Publications, İstanbul 2011, 470 S.

20. Ahmet Kabaklı, Fatih ve İstanbul, (Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul 2011, 240 S.; Ahmet Kabaklı, Fatih ve İstanbul, (Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), 2. bs., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul 2011, 237 S.; Ahmet Kabaklı, Fatih ve İstanbul, (Yayına Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen), 3. bs., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul 2020, 240 S.

21. Mehmet Niyazi, İthâfât, (Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Beşir Kitapevi, İstanbul 2012, 147 S.

22. Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildiriler, (Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen-Prof. Mehmet Metin Karaörs-Hasan Suver-Prof. Dr. Emin Özbaş), Fatih Belediye Bakanlığı, İstanbul 2012, 818.

23. Ahmed Midhat, Kıssadan Hisse, (Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGEN), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2018, 190 S.

24. Millî Tarihimizden Bir Safha, (Haz.: Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN-Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2018, 271 S.

25. Anadolu’nun Üç Güzeli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Velî’de Buluşma Sempozyumu Bildirileri (4 Kasım 2021), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2022, 223 S.

Makaleler:
1. "XIII. Yüzyılda Anadolu'da Ortaya Çıkan ve Gelişen Sosyo-Ekonomik Bir Teşkilât: Ahilik", Çerçeve, yıl: 3, sayı: 8, Mart-Nisan 1994, s.43-45.
"Geçmişten Günümüze Ahilik Kültürü", Eurobirlik, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Dergisi, sayı: 35, Kasım 2007, s. 28-29.
“Ahilik Kültürü”, Anadolu’nun Parlayan Yıldızı Kırşehir, yıl: 1, sayı: 2, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s. 8-10.
2. "Kırımlı Şair Abdulla Lâtifzâde (1890-1938)", Emel, sayı: 207, Mart-Nisan 1995, s. 8-12.
3. "Ayaz İshakî ve İdil-Ural İlleri", Selâm, yıl: 2, sayı: 3, Eylül l995, s. 2.
4. "Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulemâ, (İnceleme-Metin-İndeks), Ankara 1991", Türkiyat Mecmuası, c. XX, İstanbul 1997, s. 272-274.
5. "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi", Dönemeç, yıl: 3, sayı: 6, Mayıs-Haziran 1998, s. 20.
6. "Ölümünün 32. Yıldönümü Münasebetiyle Fuad Köprülü", Tarih ve Medeniyet, yıl: 5, sayı: 52, Temmuz 1998, s. 60-64.
7. "Abbaskulu Ağa Bakûhanlı Kudsî (1794-1846)", Dönemeç, yıl: 4, sayı: 7, Nisan-Mayıs 1999, s. 23-25.
8. "Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı", Türk Edebiyatı, yıl: 27, sayı: 310, Ağustos 1999, s. 34-38.
"Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı 1-7", Zaman Gazetesi (Sofya/ Bulgaristan), sayı: 32 (347), 11-17 Ağustos 1999, s. 4; sayı: 38 (353), 22-28 Eylül 1999, s. 4.
"Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı I", Balkanlarda Türk Kültürü, yıl: 9, sayı: 32, Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, s. 23-24.
"Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı II", Balkanlarda Türk Kültürü, yıl: 9, sayı: 33, Ekim- Kasım-Aralık 1999, s. 22-24.
9. "Ahmet Kabaklı Hayatı ve Eserleri", Türk Edebiyatı, sayı: 329-330, Mart-Nisan 2001, s. 10-15.
“Ahmet Kabaklı”, Sekizinci Şehir, İz bırakanlar, (Yayına Hazırlayan: Zekeriya Bican), Elazığ 2009, s.
217-223, 719-722.
10. "Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi", Türk Edebiyatı, sayı: 368, Haziran 2004, s. 68.
11. "Arif Nihat Asya'nın Hayatından Bir Kesit: Kıbrıs Günleri...", Türk Edebiyatı, sayı: 370-371, Ağustos-Eylül 2004, s. 84-88.
12. "Ahmet Kabaklı'nın Yazılarında Mevlânâ", Bizim Külliye, sayı: 37, Eylül-Ekim-Kasım 2008, s. 67-76.

13. “Türk Kültüründe Nevruz”, Yesevî, yıl: 17, sayı: 196, Nisan 2010, s. 22-23.

14. “Burhan Ulutan’ın Hayatı ve Ahilik Kültürüne Yaptığı Katkılar I”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 34, sayı: 6567, 22 Ekim 2010, s. 3; “Burhan Ulutan’ın Hayatı ve Ahilik Kültürüne Yaptığı Katkılar II”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 34, sayı: 6569, 26 Ekim 2010, s. 3.;
“Burhan Ulutan’ın Hayatı ve Ahilik Kültürüne Yaptığı Katkılar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı: 291, Mart 2011, s. 20-24.

15. “Kırşehir ve Tıp Camiasının Acı Kaybı: Prof. Dr. Ayhan Bilgin”, ”Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 36, sayı: 7107, 27 Temmuz 2012, s. 1-2, 4.

16. “Arif Nihat Asya’nın Hayatından Bir Kesit: Kıbrıs Günleri”, Yesevî Aylık Sevgi Dergisi, yıl: 20, sayı: 230, Şubat 2013, s. 8-9.
“Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs Günleri”, Yesevî Aylık Sevgi Dergisi, yıl: 21, sayı: 242, Şubat 2014, s.16-17.

17. “Mehmet Âkif’in Hayatı ve Edebî Yönü”, Yeni Ufuklar, sayı: 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2014, s. 21-23.

18. “Bir Asırlık Çınar… Em. Kur. Alb. Selahattin Saygı …”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 38, sayı: 7626, 9 Nisan 2014, s. 6-7.

19. “Geçmişten Günümüze Ahilik Kültürü”, Yesevî Dostları-2, (Yayına Hazırlayan: Erdoğan Aslıyüce), Yesevi Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 67-69.

20. “Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün”, Türk Edebiyatı, yıl: 44, sayı: 513, Temmuz 2016, s. 4-20.

21. “Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs Günleri”, Yesevî Dostları-2, (Yayına Hazırlayan: Erdoğan Aslıyüce), Yesevi Yayıncılık, İstanbul 2015, s. 137-140.

22. “Kıssadan Hisse Üzerine”, Kıssadan Hisse, (Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2018, s. 7-13.
23. “Hemşehrimiz Atilla Yıldırım “Karma Resim Sergisi”ni Açtı”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, 13 Kasım 2018, s. 3.; “Türk Mitolojisine ve Anadolu’ya Yolculuk”, Türk Edebiyatı, sayı: 543, Ocak 2019, s. 81.
24. “Gazeteci Şevket Güner’in Kaleminden Kırşehir’e Ait İzlenimler”, Gazeteci Şevket Güner’le Kırşehir, Akıerleri Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 17-18.
25. “Kırşehir’e ve Ahilik Kültürüne Adanan Bir Ömür: Ahi Baba Mustafa Karagüllü-1”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 42, sayı: 9099, 6 Şubat 2019, s. 3. ; “Kırşehir’e ve Ahilik Kültürüne Adanan Bir Ömür: Ahi Baba Mustafa Karagüllü-2”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 42, sayı: 9100, 7 Şubat 2019, s. 3.
26. “Gösterişsiz, Sade, Mert Bir Anadolu Âşığı: Şemsi Yastıman”, Türkü Life, yıl: 3, sayı: 29, Temmuz 2019, s. 4-9.
27. “Zikzak Sokak Romanında Türkiye’nin Fırtınalı Yılları, Toplum ve Siyasî Hayat” Türk Edebiyatı, yıl: 49, sayı: 567, Ocak 2021, s. 50-58.
28. “Yakın Dönem Türkiye’sinde Bir Öğretmenin “Savrulan Yılları” Türk Edebiyatı, yıl: 49, sayı: 572, Haziran 2021, s. 64-73.
29. “Kırşehir, İlhan Kılıçözlü İçin Bir Bitmez Sevdaydı”
https://www.kirsehircigdem.com/egitim/kirsehir-ilhan-kilicozlu-icin-bir-bitmez-sevdaydi-dr-erol-h98174.html (Erişim tarihi: 16. 03. 2022)
“Kırşehir, İlhan Kılıçözlü İçin Bir Bitmez Sevdaydı”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 45, sayı: 9950, 11 Mart 2022, s. 3; “Kırşehir, İlhan Kılıçözlü İçin Bir Bitmez Sevdaydı-2”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 45, sayı: 9954, 16 Mart 2022, s. 3; “Kırşehir, İlhan Kılıçözlü İçin Bir Bitmez Sevdaydı-3”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 46, sayı: 9968, 1 Nisan 2022, s. 3; “Kırşehir, İlhan Kılıçözlü İçin Bir Bitmez Sevdaydı-4”, Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 46, sayı: 9976, 11 Nisan 2022, s. 3.
30. “Harid Fedai’nin Kendi Kaleminden Kısa Hayat Hikâyesi, Bürokratik Mücadelesi, Eleştirileri”, Prof. Dr. Nâzım H. Polat’a Armağan, (Editörler: Tayfun Haykır ve dğr.), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Ankara 2022, s. 363-372.
31. “Unutulmuş Bir Şair, Yazar, Bürokrat: Kırşehirli Cahit Obruk”, Türk Dili, yıl: 71, sayı: 852, Aralık 2022, s. 76-81.; “Kırşehir’in Unutulmuş Değerlerinden Biri: Şair, Yazar, Bürokrat Cahit Obruk”, https://www.kirsehircigdem.com/kirsehirin-unutulmus-degerlerinden-biri-sair-yazar-burokrat-cahit-obruk?fbclid=IwAR0AUMgZZbdXjXQZ-oxWfr-ia1zvdx7iZxKE57EYE3tzzAi9Hc5xpri76ao (Erişim tarihi: 07. 03. 2023)
32. “Sevinç Çokum’un Son Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Edebiyatı, yıl: 50, sayı: 590, Aralık 2022, s. 13-17.

Söyleşi:
1. "Ölümünün 666'ncı Yıldönümünde Âşık Paşa'nın Garipname'si, Prof. Dr. Kemal Yavuz ile Bir Söyleşi 1-7", Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 23, sayı: 3397, 19 Kasım 1999, s. 3.; sayı: 3403, 10 Aralık 1999, s. 3.
"Âşık Paşa ve Garipname Üzerine Prof. Dr. Kemâl Yavuz İle Söyleşi", Türk Dili, sayı: 579, Mart 2000, s. 249-258.
"Günümüz Türkçesiyle de Okuyabileceğiniz Önemli Bir Yapıt Âşık Paşa ve Garib-nâme'si", Cumhuriyet Kitap, sayı: 629, 7 Mart 2002, s. 1, 4-6.
“Garipname Türk Diline Hizmet İçin Yazılmıştır”, Dil ve Edebiyat, sayı: 11, Kasım 2009, s. 32-39.
2. "Gülten Abdula İle Romanya Türkleri Üzerine Sohbet", Türk Edebiyatı, sayı: 343, Mayıs 2002, s. 26-28.
3. "1990 Sonrası Romanya'da Türkçe Eğitimi Üzerine Dr. Ali Leman İle Mülâkat", Türk Edebiyatı, sayı: 351, Ocak 2003, s. 16-19.
4. "Haiku Tarzı Şiir Ustalarından Şair Tayfun Yücer ile Şairliği ve Kıbrıs Türk Şiiri Üzerine Söyleşi", Ada, Edebiyat-Kültür Dergisi, Aralık-Ocak-Şubat 2008, s. 58-62.
5. "Kırşehir Tarihine İlişkin 13.Yüzyıla Ait Ciddî Bir Vesika Daha Gün Işığına Çıkarıldı. Prof. Dr. Kemal Yavuz İle Mantıkuttayr Üzerine Söyleşi I-VI", Kırşehir Çiğdem Gazetesi, yıl: 32, sayı: 5901, 15 Ağustos 2008, s. 2./ yıl: 32, sayı: 5902, 16 Ağustos 2008, s. 2./ yıl: 32, sayı: 5903, 18 Ağustos 2008, s. 3/ yıl: 32, sayı: 5904, 19 Ağustos 2008, s. 2./ yıl: 32, sayı: 5905, 20 Ağustos 2008, s. 3./ yıl: 32, sayı: 5906, 21 Ağustos 2008, s. 3.
Prof. Dr. Kemal Yavuz İle Mantıkuttayr Üzerine Söyleşi, Türk Dili (Söyleşi Özel Sayısı), sayı: 693, Eylül 2009, s. 460-480.
6. “Erol Ülgen, Ahmet Kabaklı’yı Anlattı-I”, (Röportaj: Oğuz Çetinoğlu), Önce Vatan Gazetesi, yıl: 10, sayı: 3229, 25 Haziran 2010, s. 9.
“Erol Ülgen, Ahmet Kabaklı’yı Anlattı-II”, (Röportaj: Oğuz Çetinoğlu), Önce Vatan Gazetesi, yıl: 10, sayı: 3230, 26 Haziran 2010, s. 9.
“Dr. Öğr. Üy. Erol Ülgen Şeyh’ül-Muharrirîn/Muharrirlerin Şeyhi Merhum ve Muhterem Ahmet Kabaklı Hocamızı Anlattı, Şeyhü’l-muharrirîn Ahmet Kabaklı Hayatı, Fikirleri, Eserleri, (Hazırlayanlar: Oğuz Çetinoğlu-Ahmet Derindere), TEDEV Yayınları, İstanbul 2022, s. 322-332.

8. Ansiklopedi Maddeleri
1. "Ahilik", Osmanlı Ansiklopedisi, c. I, İstanbul 1993, s. 24-25.
2. "Abdulla Lâtifzâde (1890-1938)", Kültür Bakanlığı Türk İslâm Ansiklopedisi, Örnek Fasikül, Aralık 1995, s. 15.
3. "Şemsi Yastıman (1923-1994)", Kültür Bakanlığı Türk İslâm Ansiklopedisi, Örnek Fasikül, Aralık 1995, s. 132-133.
4. “Ahiname”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin), C. I, Ankara 2014, s. 224-225.
5. “Âşık Said”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin) C. I, Ankara 2014, s. 259-260
6. “Canıtez, Hüseyin (d. 1914-ö. 1990”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin) C. I, Ankara 2014, s. 327-328.
7. “Ekonomik Kalkınma ve Devlet Yönetimi”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin) C. I, Ankara 2014, s. 371-372.
8. “Ulutan, Burhan (d. 1914-ö. 2003”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin) C. II, Ankara 2014, s. 321-322.
9. “Yastıman, Şemsi (d. 1924-ö. 1994”, Ahilik Ansiklopedisi, (Editörler: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir ve Bekir Şahin) C. II, Ankara 2014, s. 345-346.
10. “Garip Bülbül Neşet Ertaş”, Kırşehir Ansiklopedisi-Örnek Fasikül, (Editörler: Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik-Prof. Dr. İlhan Şahin-Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), İstanbul 2016, s. 13-15.
11. “Saygı, Selahattin (d. 16 Mart 1914-ö. 25 Aralık 2015”, Kırşehir Ansiklopedisi-Örnek Fasikül, (Editörler: Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik-Prof. Dr. İlhan Şahin-Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), İstanbul 2016, s. 23-24.
12. “Yıldırım, Bektaş (d. 1947-)”, Kırşehir Ansiklopedisi-Örnek Fasikül, (Editörler: Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik-Prof. Dr. İlhan Şahin-Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen), İstanbul 2016, s. 32.
13. “Âşık Said”, Encyclopedia of Ahilik/ Akhilik, (Turkish Editors: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar Erdemir, Bekir Şahin), (Translation to English: Muhammed Bilal Çelik, Jack Snowden, İlhan Şahin), Volime: I, Ankara 2017, s. 294-295.
14. “Canıtez, Hüseyin (b. 1914-d. 1990)”, Encyclopedia of Ahilik/ Akhilik, (Turkish Editors: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar Erdemir, Bekir Şahin), (Translation to English: Muhammed Bilal Çelik, Jack Snowden, İlhan Şahin), Volime: I, Ankara 2017, s. 360-361.
15. “Ekonomik Kalkınma ve Devlet Yönetimi/ Development and State Administration”, Encyclopedia of Ahilik/ Akhilik, (Turkish Editors: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar Erdemir, Bekir Şahin), (Translation to English: Muhammed Bilal Çelik, Jack Snowden, İlhan Şahin), Volime: I, Ankara 2017, s. 408.
16. “Ulutan, Burhan (b. 1914-d. 2003”, Encyclopedia of Ahilik/ Akhilik, (Turkish Editors: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar Erdemir, Bekir Şahin), (Translation to English: Muhammed Bilal Çelik, Jack Snowden, İlhan Şahin), Volime: II, Ankara 2017, s. 350-351.
17. “Yastıman, Şemsi (b. 1924-d. 1994”, Encyclopedia of Ahilik/ Akhilik, (Turkish Editors: Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar Erdemir, Bekir Şahin), (Translation to English: Muhammed Bilal Çelik, Jack Snowden, İlhan Şahin), Volime: II, Ankara 2017, s. 375-376.
18. “Bursalı Mehmet Tahir (22 Kasım 1861- 28 Ekim 1925)”, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, ISBN: 978-975-17-4677-1, Yayın No: 487, (Çevrim içi / Web tabanlı) https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/Bursalı_Mehmet_Tahir_(22_Kasım_1861-_28_Ekim_1925) 29.10.2020
19. “Namık Kemal (1840-1888)”, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, ISBN: 978-975-17-4677-1, Yayın No: 487, (Çevrim içi/ Web tabanlı) https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/Namık_Kemal_(1840-1888) 23.03.2021

Projeler:
Türk Dil Kurumu adına 1998 yılında bölümümüz Yeni Türk Edebiyatı anabilim dalı öğretim elemanları ile birlikte Ali Nazima'nın Mükemmel Lügat-i Osmanî'si ve Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarının lâtin harflerine aktarılması ile ilgili çalışmalara katıldım.
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları
1. Beş Hececiler ve Türk Şiirindeki Yerleri
2. Garip Hareketi ve Türk Şiirindeki Yeri
3. Yedi Meşaleciler ve Ziya Osman Saba
4. Hıfzı Topuz ve Tarihî Romanları Üzerine
5. Mehmet Emin Yurdakul'un Şiirlerinde Sosyal Konular
6 Yahya Kemal'in Eserlerinde İstanbul
7. Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Kadın Tipleri
8. Çocuk Şiirlerinde Atatürk
9. Sait Faik Abasıyanık'ın Eserlerinde İstanbul
10. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yapılan Çalışmalar
11. Yahya Kemal'de Tarih Anlayışı
12. Kemal Tahir'in Tarih ve Roman Anlayışı
13. Yeni Lisan Hareketi ve Temsilcileri
14. Makalelerde Reşat Nuri Güntekin

10. Yaptığı Görev ve Görev Yerleri
Oruçgazi İlköğretim Okulu 1988-1991
İ. Ü. Edebiyat Fakültesi 1991-2004
Köstence Ovidius Üniversitesi 2001-2002
Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004-2005
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2006
Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2006-2011
Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı 2006-2011
Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Temsilcisi 2008-2011
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Beykent Sosyal Bilimler Lisesi “Bilim Danışma Grubu” Üyesi 2007-2008/2008-2009
Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 27 Ekim 2009-13 Aralık 2010
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanı 2012-
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Şubat 2015-
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 15 Haziran 2015-
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senato Üyesi 2015-

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
12. Ödüller
İ. Ü. Edebiyat Fakültesi'nin Cumhuriyetle Yeniden Doğuş ve Atatürk (Yakın Tarihimizin Fotoğraflarla Anlatımı) adı ile hazırladığı ve 31 Ekim 1998 tarihinde Şeref Salonunda açılan serginin hem Danışma Kurulunda hem de İcra Komitesinde görev aldım. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını olarak 1999 yılında aynı adla kitaplaştırıldı.
Cumhuriyetimizin 75. yılı münasebetiyle hazırlığı aşamasında Danışma Kurulu ve İcra Komitesinde görev aldığım Cumhuriyetle Yeniden Doğuş ve Atatürk (Yakın Tarihimizin Fotoğraflarla Anlatımı) adlı serginin 28 Şubat-2 Mart 1999 tarihleri arasında Kıbrıs Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de açılması hazırlıklarını yapmak üzere bir grup öğretim üyesi ve elemanı ile birlikte Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirildim. Çalışmaların sonucunda hem Dekanlık hem de Rektörlük tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildim.
11 Ekim 1999 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Programı içerisinde yapılan törende "Şemsi Yastıman Hayatı, Eserleri ve Ahmet Midhat Efendi'de Çalışma Fikri" adlı eserlerim ve Ahilik Kültürü ile ilgili çalışmalarımdan dolayı İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir plâketle ödüllendirildim.İletişim Bilgileri:
ÜYE OLDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR: Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, ESKADER
E-POSTA ADRESİ: [email protected]/ [email protected]/ [email protected]Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com