Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Lut Aleyhisselam

peygamber


Hazreti LutKur’an-ı Kerim’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim Aleyhisselam’ın kardeşinin oğludur. İbrahim Aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrud’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim Aleyhisselam’ın dinini tebliğ etti.

İbrahim Aleyhisselamla birlikte Babil’den hicret edip, Şam diyarına geldikleri zaman Cebrail Aleyhisselam gelerek Lut Gölü civarındaki Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak gönderildiğini bildirdi. İbrahim Aleyhisselam’dan ayrılarak Sedum bölgesine gitti.

Bu beldede ahlaksız ve sapık bir millet türemişti. Putlara tapıyorlar, soygun yapıyorlar, zayıfları eziyorlardı. İğrenç olan livata (homoseksüellik; bugün tedavisi mümkün olmayan AIDS hastalığına sebeb olan cinsi sapıklık) yapıyorlardı. Lut Aleyhisselam onları çirkin işlerden menedip, doğru yola davet etti. Bu husus Kur’an-ı Kerimde Şuara suresi 161-164. ayetlerde mealen şöyle bildirilmektedir: “Kardeşleri Lut onlara: Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş emin, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah’tan korkun ve bana itaat edin! Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir, dedi.”

Sedum halkı Hazreti Lut’un davetine uymadılar. İsyan edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası Hazreti Lut’a inanmamıştı. Kafirlerle bir olup, ona ihanet etmişti. Bu azgın ve cinsi sapıklıkla uğraşan kavim, iman etmedikleri gibi Hazreti Lut’u ve ona inananları memleketlerinden kovmaya kalkıştılar. Lut Aleyhisselam bu kavme nasihat edip, doğru yola dönmezlerse Allahu Tealanın azabına uğrayacaklarını bildirdi. Buna rağmen isyandan ve fuhuştan vazgeçmediler. Hatta Hazreti Lut’a “Doğru sözlü isen bahsettiğin azabı getir de görelim” dediler. Sapık kavmin isyanının gittikçe artması üzerine Allahu Teala onları cezalandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail, Azrail Aleyhisselam bir rivayete göre de Cebrail Aleyhisselam ile birlikte on iki melekti. Melekler önce İbrahim Aleyhisselam’a uğrayıp, kendisine bir oğlan evladı (Hazreti İshak) verileceğini müjdelediler ve azgın Sedum halkını helak etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Öğle veya akşam vakti Sedum beldesine gidip Hazreti Lut’u buldular. Melekler nur yüzlü genç delikanlı suretinde Hazreti Lut’un evine gelince Hazreti Lut’un isyankar hanımı, durumu azgın Sedum halkına bildirdi. Azgın Sedum halkı Hazreti Lut’un evinin etrafını sarıp misafirlerini bize teslim et diyerek musallat olmaya kalkıştılar. Hazreti Lut onlara nasihat ettiyse de dinlemeyip kapıyı zorladılar. Bunun üzerine melekler: “Ey Lut! Gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zarar ile meşgul etme. Onlar sana asla dokunamazlar. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın, ancak hanımın hariç, çünkü kavmine isabet edecek azab ona da gelecektir. Onların helak zamanı sabah vaktidir.”

Azgın kavim içeriye girmek için kapıyı kırınca Cebrail Aleyhisselam; “Ey Lut kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler dedi. Lut Aleyhisselam kapıyı açıp geriye çekildi. Cebrail Aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri aniden kör oldu, bunun üzerine şaşkın şaşkın kaçışmaya başladılar. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de Kamer suresi 44. ayette mealen şöyle bildirilmektedir: “Lut’tan kavmi, misafir melekleri istediler! Hemen biz onların gözlerini kör ettik. (Anadan doğma gibi kör oldular) işte azabımı ve tehditlerimin akıbetini tadın dedik.”

Lut Aleyhisselam kendine tabi olanlarla geceleyin Sedum beldesinden ayrılıp Sa’r şehrine gitti. Cebrail Aleyhisselam Sedum beldesini kanadıyla alt üst etti. Üzerlerine şiddetli taş yağmaya başladı, nihayet hepsi helak olup gitti. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’in Kamer suresi 38. ayet-i kerimesinde mealen; “Celalim hakkı için, bir sabah vakti devamlı bir azab onları bastırıverdi.” Ve Hicr suresi 73-74-75. ayetlerde de; “Nihayet onları güneşin doğma vaktinde korkunç gürültü yakalayıverdi. Hemen şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de çamurdan pişmiş taş yağdırdık. Elbette bunda keskin anlayışlılar için ibret alametleri var.” buyrulmaktadır.

Lut’un Aleyhisselam kavminin yaşadığı ve helak oldukları topraklar Kur’an-ı Kerim'de alt-üst olan memleket manasına gelen “El-mü’tefikat” şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi alt-üst olduktan sonra kaynarsular fışkırıp göl haline geldi. Bu gün bu bölge, Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde (Sodom) ismiyle geçmektedir.

Lut Aleyhisselam, kavminin helakinden sonra, Şam bölgesine gidip, amcası İbrahim’in (Aleyhisselam) yanında yedi sene kaldı. Sonra Hicaz’a gidip, seksen yaşında iken orada vefat etti. Kabrinin, İbrahim Aleyhisselam’ın kabrinin de bulunduğu Filistin’deki Halilürrahman’da veya Mekke-i mükerremede Kabe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivayet edilir.

Kur’an ve hadiste Lut Aleyhisselam

Kur’an-ı Kerim’de 27 ayette Lut Aleyhisselam’dan bahsedilmektedir. Lut Aleyhisselam’ın mucizelerinden bazıları şöyledir:

1. Bulutsuz yağmur yağdırmıştır. Kavmini doğru yola davet ettiği vakit, mucize olarak bulutsuz yağmur yağdırmasını istediler. Duası kabul olunup, elleriyle göğe işaret etmesi vahyedildi. Göğe işaret edince yağmur yağmaya başladı.

2. Duası bereketiyle otsuz bir dağda ot bitmiştir. Kavmi Lut Aleyhisselam’ın koyunlarını otsuz bir dağa toplayıp başka yere salmadılar. Hayvanlar açlıktan telef olmaya başlamıştı. Hazreti Lut kuruyan dağda ot bitmesi için dua etti ve yemyeşil otlar bitti. Azgın kavmin koyunları o dağdan otlasa hemen ölürdü. Bu mucizesi ile kırk kişi iman etmiştir.

3. Taşlar, çakıllar ve kum taneleri, Lut Aleyhisselam ile konuşmuşlardır. Kavminin isyanı üzerine taş parçaları dile gelip, “Kavminin iman etmeyeceği sizce muhakkak ise cenab-ı Hakk’a dua et, onları yakmak için bizi ateş eylesin.” dediler.

4. Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taşlar atardı. Allahu Tealanın koruması ile hiçbiri ona dokunmazdı.

5. Üzerine yattığı taşlar döşek gibi yumuşak olmuştur. Kavmi, kendisini öldürmek için karar verince ilahi emre uyarak onlardan uzaklaşıp bir dağa gitti. Çok yorulduğundan bir yerde uyuyup kalmıştı. Peşinden gelen yedi kişi, onu gördüklerinde sırt üstü yatmış, altında bulunan taşlar döşek gibi yumuşayıp çukurlaşmıştı. Onu takip eden yedi kişi bu hali görünce iman etmiştir.

6. Lut Aleyhisselam çok uzak yerlerde olan şeyleri görüp haber verirdi. Çocuğu kaybolan biri gelip, nerede olduğunu sorunca dua etti. Allahu Teala da ona bildirdi. O da, çocuğun olduğu yeri söyledi. Bunun üzerine çocuğunu soran kimse iman etti.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Lut kavmi hakkında buyurdu ki:

On şey vardır ki Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helak edilmiştir. Ümmetim ise onlara bir de kendisi katar. Bunlar; livata (erkek erkeğe münasebet), fındık gibi taşları sapanla atmak, güvercinle (kumar) oynamak, def çalmak, (kadınlar için düğünlerde ruhsat vardır) içki içmek, (özürsüz) sakal kesmek, (emredilenden fazla) bıyık uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, (erkekler için) ipek gömlek giymek bir tane de ümmetim ilave eder ki; o da kadın kadına münasebette bulunmaktır. Lut kavminin işini (livata) yapan mel’undur. Benden sonra ümmetim hakkında en korktuğum şey Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com