Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Nurullah Çetin

akademisyen, yazar2 Mart 1964 tarihinde Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu kasabasında doğdu. İlk öğrenimini 1974 yılında Kuşu kasabasında, orta öğrenimini 1980 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde tamamladı. 1980-1981 öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına kaydoldu. Lisans öğrenimini 23.09.1985 tarihinde bitirdi.

1986 yılında aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 13.09.1988, doktora öğrenimini de 20.11.1995 tarihlerinde tamamladı.

Doç. Dr. İsmail Parlatır'ın yönetiminde hazırladığı yüksek lisans tezinin konusu "Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye Kadar Bizde Edebiyat Tarihçiliği" (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1988), Prof. Dr. Olcay Önertoy'un yönetiminde hazırladığı doktora tezinin konusu ise "Behçet Necatigil, Hayatı-Sanatı ve Eserleri" (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995)'dir.

31 Temmuz 1997 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı.

01.12.1998 tarihinden itibaren 2547 sayılı kanunun değişik 39. maddesi gereğince Londra Üniversitesine bağlı School of Oriental and African Studies (SOAS)'de "Mustafa Kemâl ATATÜRK Fellowship" Programları çerçevesinde Türk dili ve edebiyatı dersleri vermek üzere misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Bu görevi 31 Ağustos 2000 tarihinde sona erdi. 2002 yılında aynı üniversitede (Londra Üniversitesi) bir yıl süreyle tekrar görevlendirildi.

2 Kasım 1999 tarihinde doçent doktor unvanını aldı. 26 Nisan 2005 tarihinde de profesörlük kadrosuna yükseltildi.

Yayınlar

A. TÜRKÇE KİTAPLAR

1. Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe Sözlük, Birleşik Yayın Dağıtım, Ankara 1990.

2. Lise Ders Kitapları: Edebiyat 1, 2, 3. (Cihat Erol, Mehmet Kara, Taha Çağlaroğlu ile birlikte), Ankara 1993.

3. Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri I, (İsmail Parlatır ve Hakan Sazyek ile birlikte), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul 1997.

4. Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri II, (İsmail Parlatır ve Hakan Sazyek ile birlikte), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul 1997.

5. Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri III, (İsmail Parlatır ve Hakan Sazyek ile birlikte), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul 1997.

6. Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

7. Çağdaş Türk Edebiyatı (Olcay Önertoy, Zeliha Güneş, Sakine Öztürk Çelik ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Ünite 1-12, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1998.

8. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (Canan İleri ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Ünite 6-11, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1999.

9. Genç Kalemler Dergisi (İsmail Parlatır ile birlikte), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1999.

10. İsmet İnönü, Yazan: Ali Fuad Erden, Sadeleştirenler: Olcay Önertoy-Nurullah Çetin, Bilgi Yayınevi, 2. basım, Ankara 1999.

11. Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, (İsmail Parlatır ile birlikte), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2001.

12. Şiir Çözümleme Yöntemi, kendi yayını, Ankara, 2004.

13. Roman Çözümleme Yöntemi, kendi yayını, Ankara, 2004.

14. Yeni Türk Şairinin "Yusuf ile Züleyha Hikâyesi" Duyarlığı, Hece yayınları, Ankara 2004.

15. Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Hece Yayınları, Ankara 2004.

16. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî, Hece Yayınları, Ankara 2004.

17. Şinasi Bütün Eserleri (Prof. Dr. İsmail Parlatır ile birlikte), Ekin Kitabevi, Ankara 2005.

18. Türk Şiirinde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 2005B. Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

1. Türkçe

1. "Adaptasyon", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2001, s.27.

2. "Beş Hececiler", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2001, s.409.

3. "Bilinçaltı Romanı", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2001, s.433.

4. "Biyografi", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2001, s.451.

5. "Epigraf", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. II, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2003, s.372.

6. "Epik Şiir", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. II, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2003, s.373.

7. "Fecr-i Ati", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. II, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2003, s.442.

8. "Fıkra", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. II, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara 2003, s.488.

9. "Âsaf Halet Çelebi'nin İbrahim Şiirine Bir Yaklaşım Denemesi", Âsaf Halet Çelebi Kitabı, Hece Yayınları, Ankara 2003.

10. "Bir Türk Edebiyatı Sosyolojisi Tasarımı", Edebiyat Sosyolojisi, Editör: Köksal Alver, Hece yayınları, Ankara 2004, s.199.

2. Yabancı Dilde:

1. Balkan Edebiyatlarında Dans, "Türk Şiirinde Dans", (s.187-197), Redaktörü: Doç. Dr. Roumyana Stanceva (Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Bulgaristan Bilimler Akademisi), Balkani Yayınevi, Sofya 2004C. MAKALELER

1. "Ahmet Hamdi Tanpınar'a Göre Batı ve Batılılaşma", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara 1990, C.XXXIV, S.1-2, s. 53-56.

2. "Aydaki Kadın Romanında Tanpınar", Millî Kültür, Mayıs 1991, S.84, s.34-35.

3. "Türkçede İlk Edebiyat Tarihi", Türkoloji Dergisi, Ankara 1991, C.IX, S.1, s.143-152.

4. "Şiirde İmaj ve Sembol", Türkoloji Dergisi, Ankara 1992, C.X, S.1, s.165-168.

5. "Faik Reşad'ın Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyyesi", Türkoloji Dergisi, Ankara 1992, C.X, S.1, s.169-176.

6. "Şahabeddin Süleyman'ın Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyyesi Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Bir Değerlendirme", A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara 1992, C.XXXV, S.1, s.61-73.

7. "Karım ve Kızım Oyununda Değerler Çatışması", Türkoloji Dergisi, Ankara 1993, C.XI, S.1, s.257-262.

8. "Süleyman Nazif'in Fırak-ı Irak Adlı Eseri", Türkoloji Dergisi, C.XI, S.1, Ankara 1993, s.233-256.

9. "Tahsin Nahit ve Şiiri", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara 1993, C.XXXVI, S.1-2, s.23-33.

10. "Tahsin Nahid'in Rûh-ı Bî-Kayd Adlı Kitabında Yer Almayan Şiirleri", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara 1995, C.XXXVII, S.1-2, s.541-581.

11. "Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Sidharta" Şiiri", Türk Dili, Ocak 1996, S.529, s.70-74.

12. "Tahsin Nahid'in Rûh-ı Bî-Kayd Adlı Eseri", Türkoloji Dergisi, Ankara 1997, C.XII, S.1, s.209-275.

13. "Tanzimat Dönemindeki Bazı Biyografi ve Antolojilerde Edebiyat Tarihi Özellikleri", OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), S. 7, Ankara 1996, s.37-44.

14. "Behçet Necatigil'in Düşünce ve Şiirlerinde Divan Edebiyatı Etkisi", Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Volume 21.1997, Harvard University 1997, Hasibe Mazıoğlu Armağanı I, s.102-117.

15. "Yeni Türk Edebiyatında 'Hân-ı Yağmâ' Motifi", Türk Dili, S. 551, Kasım 1997, s.446-450.

16. "İzzet Melih'in Sermet Adlı Romanı", Türk Dili, S. 556, Nisan 1998, s.359-366.

17. "Türk Edebiyatında 'Don Juan' Tipi", Türk Dili, S.560, Ağustos 1998, s.162-168.

18. "Yeni Türk Şairinin Hüması", Türk Dili, S.567, Şubat 1999, s.196-202.

19. "Behçet Necatigil'in Şiirinde Atatürk Teması", Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1998, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, Genelkurmay Basımevi 1998.

20. "Semender Yürekli Şaire İthaf", Esin Sanat, Yaz 1999, S.1, Ankara, s.31-36.

21. "Yeni Türk Şairinin Ankası", Türk Dili, Mayıs 1999, S.569, s.423-431.

22. "Mehmet Çınarlı", Türk Dili, Ekim 1999, S.574, s.904-918.

23. "Millî Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.39, S.1-2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1999.

24. "Yeni Türk Şiirinde Kleopatra", Türk Dili, Şubat 2000, S.578, s.166-171.

25. "Mehmet Önal'ın Kafdağına Kar Yağıyor Adlı Hikâye Kitabı", Esin Sanat, Yaz 2000, Y.1, S.3, s.19-21.

26. "Selma Rıza - Uhuvvet", Türk Dili, Kasım 2000, S.587, s.522-51.

27. "İlginç Bir Başarı Öyküsü: Bir Bilim Adamının Romanı", Esin Sanat, Yıl. 2, S.4, Güz 2000, s.4.

28. "Hüseyin Su'nun Hikâyeleri", Dergâh, Ocak 2001, C.11, S.131, s.15.

29. "Yeni Türk Şairinin Yusuf ve Züleyha Hikâyesi Duyarlığı", Türkoloji Dergisi, C.13, S.1, s.109-143.

30. "Çağdaş Türk Şairinin Çıkmazı", Dergi Yansıma, Kış 2001, Y.4, S.10, s.3-5.

31. "Türk Şiirinde Anlam Sorunu", Hece, Türk Şiiri Özel Sayısı, Mayıs-Haziran-Temmuz 2001, S.53-54-55, s.247-262.

32. "Tarihî Roman Kavramı Etrafında", Esin Sanat, Y.2, Güz 2001, S.5, s.2-3.

33. "Türk Edebiyatında Pastoral Şiir", Türk Dili, Aralık 2001, S. 600, s. 812-843.

34. "II. Abdülhamid Dönemi Türk Romanında Aşk-ı Memnu Teması", Türkoloji, Ankara 2002, XV. C. 1, s. 19-59.


35. "Türk Şairinin Yılbaşı Duyarlığı", Türk Dili, Aralık 2002, S. 612, s. 995-1006.

36. "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiiri", Hece Dergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar özel sayısı, Ocak 2002, S. 61, s. 39-56.

37. "Tanzimat Döneminde Türk Romanı", Hece Dergisi, Roman Özel Sayısı, Mayıs / Haziran / Temmuz 2002, S. 65, 66, 67, s. 21-23.

38. "II. Abdülhamid Dönemi Türk Romanı", Hece Dergisi, Roman Özel Sayısı, Mayıs / Haziran / Temmuz 2002, S. 65, 66, 67, s. 34-52.

39. "1960-2000 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Eleştiri Çalışmaları", Hece Dergisi, Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs / Haziran / Temmuz 2003, S. 77 / 78 / 79, s. 167-184.

40. "Öznel / İzlenimci Eleştiri", Hece Dergisi, Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs / Haziran / Temmuz 2003, S. 77 / 78 / 79, s. 206-208.

41. "Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni: Hazırlayıcı Geleneksel Dönem (Başlangıçtan Tanzimat'a Kadar)", Hece Öykü Dergisi, Nisan / Mayıs 2004, S.2, s.56-67.

42. "Tanzimattan Cumhuriyete Türk Hikâyesine Kısa ve Genel Bir Bakış", Hece Öykü Dergisi, Haziran / Temmuz 2004, S.3, s.57-64.

43. "Hayat Edebiyat Siyaset", Hece Dergisi, Hayat Edebiyat Siyaset Özel sayısı, Haziran / Temmuz / Ağustos 2004, S.90 / 91 / 92, s.592-594.

44. "Türk Hikâyesinde Sosyalist Realizm (Toplumcu Gerçekçilik)", Hece Öykü Dergisi, Ağustos / Eylül 2004, S.2, s.52-71.

45. "İlhan Berk'in Şiirine Genel Bir Bakış", Hece Dergisi, Eylül 2004, S.93, s.80-95.

46. "Türk Edebiyatında Deneme", Millî Eğitim, Kış 2005, S.165, s.23.

47. "Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" Şiirini Tahlil", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Mayıs 2005, S.63, s.96.

48. "Ahmet Kutsi Tecer'in "Nerdesin?" Şiirini Tahlil", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Ekim 2005, S.68, s.46.

49. "Yahya Kemal'in "Atik-Valde'den İnen Sokakta" Şiiri", Edebiyat Otağı, 1 Ekim 2005, S.1, s.1.

50. "Taha Çağlaroğlu'nun "İntihar" Şiirini Tahlil", Edebiyat Otağı, 1 Kasım 2005, S.2, s.1.

Makale Çevirisi

1. Anton Çehov, "Kısa Hikâye", Çeviren: Nurullah Çetin, Hece ÖyküDergisi, Ağustos-Eylül 2004, S.4, s.140.
Ç. BİLDİRİLER

I. Uluslararası Kongrelerde:

1. "Türk Romanında Şeyh ve Evliya Tipi", I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi, 13-16 Ağustos 1998, Başkent Öğretmen Evi, Ankara. Bu bildiri, I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri ( Ervak Yayınları, Ankara 1998) adlı kitapta yayımlandı.

2. "Yahya Kemal'in Şiiri", Department of the Languages and Cultures of the Near and Middle East, School of Oriental and African Studies (SOAS) ) University of London, 3 March 1999, Room 434.
II. Ulusal Kongrelerde:

1. "Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni: Hazırlayıcı Geleneksel Dönem", Türkiye Yazarlar Birliği 25. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Öykü Sempozyumu (Konya Öykü Günleri I), 17 Ekim 2003, Alaaddin Keykubat Salonu, Konya. (Bu bildiri, makale hâlinde bir dergide yayınlandı: "Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni: Hazırlayıcı Geleneksel Dönem (Başlangıçtan Tanzimat'a Kadar)", Hece Öykü Dergisi, Nisan / Mayıs 2004, S.2, s.56-67.

2. "Nazım Hikmet'in Şiirinde Metinlerarasılık", Cumhuriyetin 80. Yılını Kutlama Etkinlikleri, Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu,18 Aralık 2003, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, Ankara. (Bu bildiri, Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Hece Yayınları, Ankara 2004 adlı kitapta yayınlandı.)

3. "Türk Edebiyatında Piyer Loti Değerlendirmeleri", II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2004, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, Ankara.
D . Tanıtma Yazıları

1. "Değerlendirmeler, Aydın Oy, Şiir Dünyamızda Atatürk", Türk Dili, Kasım 1990, S.467, s. 283-285.

2. "Değerlendirmeler, Dr. Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı I İnceleme, II Tenkitli Metin, Türk Dili, Aralık 1991, S.480, s.480-482.

3. "Değerlendirmeler- Asım Bezirci, Tevfik Fikret, Geçmişten Gelen ve Rübâb-ı Şikeste Bütün Şiirleri", Türk Dili, Şubat 1991, S.470, s. 118-127.

4. "Tanıtma ve Değerlendirmeler, Dr. Muhammed Abdüllâtif Herîdî, El-Edebü't-Türkiyyü"l-İslâmî", Türkoloji Dergisi, Ankara 1991, C.IX, S.1, s.197-199.

5. "Değerlendirmeler, Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı", Türk Dili, Aralık 1991, S. 480, s. 480-482.

6. "Değerlendirmeler, Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye", Türk Dili, Haziran 1993, S.498, s. 467-469.

7. "Değerlendirmeler, A.Turan Oflazoğlu, Fetih-Destan", Türk Dili, Ekim 1993, S. 502, s. 467-471.

8. "Değerlendirmeler, Abdülhak Hâmid'in Mektupları 1, 2", Türk Dili, Nisan 1996, S.532, s.1157-1158.

9. "Değerlendirmeler - Mesut Akça, Şiirler", Türk Dili, Eylül 1998, S.561, s.251-254.

10. "Değerlendirmeler - Ömer Çakır, Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri", Türk Dili, Ekim 2004, S. 634, s. 625-627.

Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com