Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Eyüp Şahin

araştırmacı-yazar


Emekli Emniyet MüdürüHayriye ve Mithat oğlu Eyüp Şahin, 15 Haziran 1952 tarihinde Trabzon ili, Yomra ilçesi, (Dirona Köyü) Gürsel Mahallesinde doğdu. Adı geçen Trabzon ili, Yomra ilçesi, Gürsel mahallesi nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini, Yomra İlkokulunda, orta eğitimini Yomra Ortaokulunda, lise eğitimini ise, Trabzon Lisesinde tamamladı. Trabzon Lisesinden 1970-71 eğitim-öğretim döneminde haziran ayı itibariyle mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, 1972 yılı itibariyle askerlik görevini yerine getirmek üzere silah altına girdi. Askerlik görevini Balıkesir Ordu Donatım Tugayı İkmal Taburunda tamamladı. 1974 yılı temmuz ayı itibariyle askerlik görevini ikmal ederek terhis oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, katıldığı sınavlarda başarılı olarak Trabzon Defterdarlığı Of Mal Müdürlüğünde göreve başladı.

Of Mal Müdürlüğünde görev yapmakta iken, vuku bulan müracaatının kabul görmesi üzerine polis mesleğine naklen ataması yapıldı. Atama kararını takiben, mesleki ilköğrenimini ikmal etmek üzere 14 Ocak 1977 tarihi itibariyle İzmir Gürçeşme Polis Okuluna gönderildi. Altı aylık bir eğitimi tabi tutulması gerekirken, polis ihtiyacının artması sebebiyle üç ay sonrası bitirme sınavlarına tabi tutuldu. Yapılan sınavların sonucunda diploma almaya hak kazandı. Eğitimini tamamladıktan sonra, yapılan planlama sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosu polis memurluğu görevine atandı. Atama kararını takiben, 14 Nisan 1977 tarihinde yeni görev yerinde işe başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapmakta iken, katıldığı Üniversite sınavları sonucunda Ankara Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitim-öğretime devam etmekte iken, yükümlülüğündeki görevin zorluklardan dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra çıkarılan öğrenim affıyla tekrar kayıt yaptırarak, Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümüne nakil yaptırdı. Eskişehir Eğitim Enstitüsündeki eğitimini tamamlayarak diploma almaya muvaffak oldu. Ardından da lisans eğitimini tamamlamak maksadıyla kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayarak 1980 yılı itibariyle diploma almaya muvaffak oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki görevini sürdürmekte iken, Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uyarınca vuku bulan müracaatının kabul edilmesiyle birlikte Polis Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen altı aylık oryantal eğitimi sonucunda, komiser muavinliği rütbesine terfi ettirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda komiser muavini olarak görev yapmaya başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda komiser muavini olarak görev yapmakta iken, ikinci bölge görevini ikmal etmek üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü kadrosuna ataması yapıldı. Atama kararını takiben yeni görev yerinde işe başladı. Mardin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken vuku bulan müracaatının kabil edilmesi üzerine Nusaybin Emniyet Amirliği kadrosunda komiser muavinliği görevine ataması yapıldı. Atama kararını takiben Nusaybin Emniyet Amirliği kadrosundaki görevine başladı. Nusaybin Emniyet Amirliği kadrosunda görev yapmakta iken, önce komiserlik rütbesine, ardından da başkomiserlik rütbesine terfi ettirildi. Böylelikle, 1985 yılında başladığı ikinci bölge illerdeki görev süresine 1988 yılı itibariyle ikmal ederek birinci bölge illere atanma hakkını kazandı.

Yapılan kadro planlaması neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosu başkomiserliği görevine ataması yapıldı. Atama kararını takiben Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki görevine başladı. Bahse konu müdürlükte görev yapmakta iken görülen lüzum üzerine, Terme içesi Emniyet Amirliği vekâleti görevine ataması yapıldı. Üç ay kadar geçici Emniyet Amir vekili olarak görev yaptıktan sonra, Samsun Merkez Karakol Amirliği görevine ataması yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Başkomiser olarak görev yapmakta iken, vuku bulan müracaatı üzerine hazırlanan atama kararıyla naklen ve almakta olduğu maaşıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosu başkomiserliği görevine ataması yapıldı. Atama kararını takiben eski görev yerinden ayrılarak yeni görev yerinde işe başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda Başkomiser olarak görev yapmakta iken başkomiserlik rütbesindeki bekleme süresini tamamladı. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bir üst rütbeye atanmasında herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Bunun üzerine emniyet amirliği rütbesine ataması yapıldı. Atama kararını takiben Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğindeki görevine devam etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde kadrosunda emniyet amiri olarak görev yapmakta iken, bulunduğu rütbedeki bekleme süresini ikmal etti. Yapılan değerlendirme sonucunda bir üst rütbeye terfi ettirilmesinde herhangi bir sakınca görülmedi. Bunun üzerine, dördüncü sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.

Terfiinin ardından Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü görevine ataması yapıldı. Atama kararını takiben yeni görev yerinde işe başladı. Şube müdürlüğü göreviyle birlikte an itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünün yayın organı olan “İç Hizmet Bülteni” yazı işleri müdürlüğü görevini de üst-lendi. Bahse konu görevlerini sürdürürken, iç hizmet bültenin polis dergisi olarak yayınlanması için gayret gösterdi. Gayretlerinin kabul görmesi üzerine iç hizmet bülteni 01 Ocak 1995 tarihinden geçerli olarak “Polis Dergisi” adıyla yayınlanmaya başladı. Bahse konu derginin ilk yazı işleri müdürü olarak görev yapmaya başladı.

Polis Dergisi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmakta ikin, bulunduğu rütbedeki bekleme süresini tamamladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir üst rütbeye terfi ettirilmesinde herhangi bir sakınca tespit edilemedi. Elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi. Terfi kararını takiben yeni rütbesiyle eski görevine devam etmeyi sürdürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda üçüncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken, bulunduğu rütbedeki bekleme süresini ikmal ekti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir üst rütbeye terfi ettirilmesine mani herhangi bir olumsuzluğu bulunamadı. Bunun üzerine, elde edilen bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, bir üst rütbe olan ikinci sınıf emniyet müdürlüğü rütbelerine terfi ettirildi. Terfi kararının ardından ikinci sınıf emniyet müdürü olarak Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Polis Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte iken, bulunduğu rütbedeki bekleme süresini ikmal etti. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, bir üst rütbe olan Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmesi kararını takiben Merkez Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Merkez Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, hazırlanan bir olur ile Türk Polis Tarihi Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütmekle yükümlü kılındı. Görevinin gereği olarak “Polis Tarihi” konusunda telif eserler yayınlamaya başladı.

Merkez Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, görülen lüzum üzerine Polis Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı. Dokuz ay kadar bahse konu görevde kaldıktan sonra, Polis Başmüfettişliği görevinden ayrılarak Merkez Emniyet Müdürlüğü görevine döndü.

Merkez Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, hazırlanan kararname gereğince, Haziran 2009 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı görevine ataması yapıldı. Atama kararını takiben daire başkanlığı görevine başladı. Daire başkanlığı görevini 15 Haziran 2012 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarih itibariyle bulunduğu rütbe için tefrik edilen çalışma süresini ikmal ettiğinden dolayı, bahse konu tarih itibariyle emekliye ayrıldı.

Telif eserlerinin yanında çeşitli dergilerde, bilhassa Türk Polis Tarihi konusunda yayınlanmış 150’ye yakın makaleleri bulunmaktadır.
Evli olan Eyüp Şahin, biri kız ve biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
Eyüp Şahin’in bugüne kadar, 150. Kuruluş Yıldönümünde Türk Polisi, 153. Kuruluş Yıldönümünde Türk Polisi, 1907’den 2000’e Polis Okulları, 2000 Yılında Türk Polis, Arşiv Belgeleriyle Diploma, Sertifika ve Üniformalı Resimler, Arşiv Belgeleriyle Osmanlıdan Günümüze Polisin Özlük Dosyaları, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarının mağdurları: Esir Polisler, Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler, 150’likler, Kubilay Olayı, Çarşaf-Peçe-Peştamal ile Örtünme Sorunları, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Dersaadet Polis Mektebi, Emniyet Genel Müdürleri, Gaziantep’in İstiklal Madalyalı Polisleri, Geçmişten Günümüze Atlı Polis Birlikleri, İlk Defa yayınlanan Belgelerle Hasan Tahsin Gerçeği, Muharebe Güvercinleri, Milletin Hizmetinde 150 Yıl: 1845-1995 Emniyet Genel Müdürlüğü, Mütareke Döneminde İstanbul Polisi, Türk Polisinin Erdem Mücadelesi ve Kahraman Polisler, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrimüslim Polis Biyografileri (2 Cilt), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Polis Teşkilatında İlk Kadın Görevliler, Polis Efendilere Mahsus Terbiye ve Malumat-ı Meslekiye, Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında Esir Polisler, Türk Polis Eğitim Tarihi, Türk Polisinin Erdem Mücadelesi ve Kahraman Polisler, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 166 Yılında 166 Belge, Türk Polisinden Seçkin Biyografiler (5 Cilt), Türk Polis Tarihinden Belge ve Fotoğraflar, Türk Polis Teşkilatının Şanlı Geçmişinde ve Cumhuri-yet’e Giden Yolda İz Bırakan Polisler, Yabancı Gözüyle Ermeni Meselesi adlı kitapları telif ederek yayınlanmasını sağladı.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com