Mahmut Esat Bozkurt ( 1892)
hukukçu, milletvekili, bakan1892 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğdu. Türkiye'den sonra İsviçre'de hukuk öğrenimi gördü. Fribourg Üniversitesi'nden hukuk doktoru unvanını aldı.

Anadolu işgale uğrayınca, hemen yurda döndü ve Milli Mücadele'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birinci dönemde girdi.

Londra Konferansı Heyeti'nde görevlendirildi. Adalet ve İktisat Bakanlıkları yaptı. Türk bandralı Bozkurt Vapuru ile Fransız bandralı Lotus Vapuru'nun Adalar Denizi'nde çarpışması olayından sonra Türkiye-Fransa uyuşmazlığını Milletlerarası Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye'yi temsil ederek, ihtilafı gidermede başarı kazandı.

Ankara ve İstanbul Üniversiteleri'nde Türk Devrim Tarihi ve Devletler Hukuku dersleri okuttu. Türk Medeni Kanunu'nun mimarı olarak nitelendirilen bir hukukçudur.

Hayatının sonuna kadar İzmir'den milletvekili seçildi. Aralıksız 7 dönem milletvekilliği yaptı.

21 Aralık 1943 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERİ:

Atatürk İhtilaliwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)