Mazhar Müfit Kansu ( 1873)- (1948)
vali, milletvekili1873 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne'de gördü.

Gelibolu ve Edirne İdadisi'nde tarih ve matematik öğretmenliği yaptı. 1897'den sonra idareci olarak görev aldı.

Havza, Çorlu, Uzunköprü (Çisriergene) ve İskeçe kaymakamlığında, 1908'den sonra da Gümülcine, Lazistan, Mersin, İzmit ve Balıkesir mutasarrıflıklarında bulundu.

İdareciliğinin yanı sıra siyasetle de ilgilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri arasında yer aldı.

1918 yılında Rus istilasından yeni kurtulan Bitlis'e vali atandı. Heyeti Temsiliye üyeliğine seçildi. Heyet, Ankara'ya geldiği sırada İstanbul'da son Meclisi Mebusan toplanıyordu. Mustafa Kemal'in isteğiyle İstanbul'a gitti. Felahı Vatan Grubu'nun çalışmalarına katıldı ve Meclise Hakkari Milletvekili olarak girdi.

Heyet adına Sultan Vahdeddin ile görüşerek ona Anadolu'ya geçmesini teklif etti.

İstanbul işgal edilip Meclisi Mebusan feshedilince, gemiyle Beyrut'a geçti. Oradan Silifke yoluyla Ankara'ya geldiği zaman TBMM açılmıştı. Hakkari Milletvekili olarak görev aldı.

Milletvekilliği dışında Elazığ valiliğine atandı.

1923 ve 1939 dönemlerinde Denizli Milletvekilliği ve 1925 yılında Doğu İstiklal Mahkemesinde başkanlık yaptı. 1939-1946'da Çoruh milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürdü.

1948 yılında İstanbul'da vefat etti..

ESERLERİ:

"Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber" adıyla 4 Mart 1948'den Son Telgraf gazetesinde yayınladığı anıları, 1966 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından iki cilt olarak basıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)