Abdurrahman b. Avf
sahabeAshabı kiramdandır. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir. En önce imana gelen sekiz kişiden biridir. Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etdi. Bütün gazalarda bulundu. Uhud savaşında yirmibir yerinden yaralandı. Ayağından aldığı yaradan, hafif topal kaldı. O muharebede on iki dişi de kırıldı. Büyük tüccardı, zengindi. Hazreti Ömer'den sonra, halife aday olan altı kişiden biriydi. Halife olmak istemedi, adaylıktan çekildi. Hazreti Osman'ın halife olmasını, ilk teklif eden odur. Hicri otuzbir senesinde, yetmişbeş yaşındayken vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)