İmam  Hadis
asker, mutasavvıf1812 yılında Çeçen-İnuşya'da Hadis adlı bir kişi ortaya çıktı. İmam Hadis namıyla anılan bu lider, halkı tasavvufi sohbetleriyle kendisine bağladı. Etrafına topladığı 20 binden fazla müridiyle Suja ve Terek nehrini geçerek Rus topraklarına girdi. Rusların Nazrani kalesini de ele geçirdi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)