İmam  Hamzat ( 1789)
emir-imam


asker


mutasavvıf


Hamzat Beg1789 yılında Dağıstan'ın Gotsat köyünde doğdu. Annesi Avar prensi İskender'le evlenmişti.

Gazi Muhammed'le Şeyh Cemaleddin Kumuki'nin telkinleriyle mürit oldu. Gazi Molla'nın emrinde çalıştı. 1831-1832 yıllarındaki Çar Kalesi savunmasında Ruslara tutsak düştü. Gazi Kumuk Hanı Arslan Han'ın kefaletiyle serbest bırakıldı.

Gürcüce, Arapça ve Farsçayı öğrendi.

Arslan Han'ın telkinleriyle Avar hanlarına düşman kesildi. 1832 yılında Gazi Muhammed'in ölümü üzerine imam seçildi. Dağıstan'ın bu ikinci imamı, son derece sert icraatların sahibiydi.

43 yaşında imam olan Hamzat Beg'in ilk icraatı istiklalin önünde bir çıban başı gibi duran Avar Hanı Bahu Bike'nin saltanatına son vererek, Gazi Muhammed'in ruhunu şadetmek oldu.

Avar Hanlığı merkezi Hunzah'ı ele geçirdi. Bahu Bike'yi, oğulları Prens Nutsal ve Umma'yı öldürttü. Kardeşleri Prens Bulaç'ı da İmam Şamil öldürtecekti.

Bahu Bike, Avar Hanı Umma Han'ın karısıydı ve daha sonra idareyi ele geçirmişti. Gimri'de aldığı yaraları iyileşmiş olan Şamil ise, İmam Hamzat'ın yanı başında yeraldı.

Hiçbir tedbiri elden bırakmayan Şamil, İmam Hamzat'a Hotzat'ı merkez yapmasını tavsiye etti, fakat bunu kabul ettiremedi.

İmam'a suikast
1835 yılı Eylül'ün 19. Cuma günü İmam'a suikast girişimi olacağı haber verilerek, gerekli tedbirleri alması istendi.

Hamzat hiçbir öneriyi kabul etmedi. Fakat ısrarlar karşısında, "Madem ki ısrar ediyorsunuz, o halde emir veriniz, camiye herkes burkasız 'yamçısız' olarak girip namazlarını öyle kılsınlar" dedi.

Bu emir hemen halka duyuruldu ve herkes yamçısız Cuma için camiye gelmeye başladı. İmam, naip ve muhafızlardan 10 kişi ile camiye geldi. bir grubun camiye böyle geldiğini gördü. O sırada İmam, "Camiye burkayla gelinmeyecek dendiği halde neden böyle geldiniz" dedi.

Hacı Murat'ın ağabeyi Osman, tabancasındaki bütün mermileri İmam Hamzat'ın üzerine boşalttı. Oradaki bir mürit de, Osman'ın başını anında uçurdu.

Böylece Hamzat'ın imamlığı iki yıl sürdü.
Şamil'in intikamı

Bahu Bike'nin çocuklarının süt kardeşi olan Hacı Murad ve Osman'ın tertiplediği bu kanlı suikast hadisesinden çok geçmeden, bu sefer de Hunzah halkı ayaklandı.

Olaydan haberdar olan Şamil, bütün kuvvetleriyle Hunzah'a yürüdü. Katliama katılanları ağır bir şekilde cezalandırdı. Hotzat avulundaki imamlık hazinesini kurtardı. Suikast olayında büyük rol oynayan Hacı Murad, Çar generallerinin takdirlerini kazandı. Tiflis'te rütbe, nişan ve bol para ile ödüllendirildi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)