Lütfullah Karaman ( 1958)
akademisyen


Muhammet Lutfullah Karaman1958 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli şehirlerde tamamladı. Daha sonra bir süre ODTܒde okudu. Yüksek öğrenimini, 1983 yılında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra lisansüstü çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı. Aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Fatih Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Evli ve bir çocuk babası.

Türk Yurdu, Risale-Dış Politika ve Türkiye Günlüğü gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri ve çeviri ağırlıklı çalışmaları bulunmaktadır.
ESER-AYRINTI

Milli Mücadele Dönemi'nde Yemen-Türkiye İlişkileri
İmam Yahya-Mustafa Kemal Paşa Yazışmaları

Mim Kemal Öke, M.Lütfullah Karaman
Arba Yayınları / Tarih-Anı Dizisi

Bu kitapta, belgelerin diliyle, aktaracağımız öykü Yemen'de geçiyor. Hemen Birinci Dünya Savaşının ertesinde... Mütareke ile başlayan barışın, hatta yeni bir dünya düzeninin kurulduğu yıllar içinde. Ama, bu dönem bazıları için tarih daha doğrusu genel trendlerin ekseni dışında sapa kalmış bir konjoktürdür. Açıkçası kayda geçirilen tarihin yanında kronolojinin unutulan cebidir! Oysa ki, resmi yazışmalarda izleyeceğiniz Türkiye-Yemen ilişkileri bir zamanlar aynı sınırlar ve anayasal başlık altında yaşanmış merkezle çevrenin, vasi ile mahminin keza savaş düşünülürse iki müttefiğin birbirlerinden kopuşunun hikayesidir. Daha da önemlisi Türkiye açısından bırakılan sadece mahalli sahibine tevdi edilen "emanet" toprak değildir. O toprakları savunmaya gönderilen anavatan çocuklarıdır. Mütareke'den sonra ülkesine dönemeyen, ortada kalmış gazilerin "yarını" üzerine yazılanlar, bu kitabın ana temalarından birini oluşturuyor. Aslında arşiv vesikalarıyla ortaya çıkan, kıtalar arası çok uluslu imparatorluğun çözülüşünde yaşanan dramın bir parçasıydı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)