Rauf  Yekta Bey ( 1871)- (1935)
müzik tarihçisi, yazar27 Mart 1871 tarihinde İstanbul Aksaray'da doğdu.
Babası Ahmet Arif Bey, Annesi İkbal Hanım'dır.

Simkeşhane İlkokulu ve Lisan Mektebi'ni bitirdi. Çok iyi Fransızca, Arapça ve Farsça öğrendi.

6 Ağustos 1884 tarihinde 13,5 yaşında öğrenciyken memuriyete başladı. Divan-ı Hümayun kalemine katip yardımcısı olarak girdi.

Darül-Elhan (İstanbul Konservatuarı) kurulunca Türk Musikisi nazariyatı ve tarihi öğretmeni oldu. 1926 yılına kadar bu derslerı okuttu.

1926'dan ölümüne kadar İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tarihi Türk Musikisi Eserlerini Tespit ve Tasnif Heyetı'nin başkanlığını yaptı.Bu heyette İsmail Hakkı Bey, Mesut Cemil, Ahmet Irsoy, Dr. Subhi Ezgi, Ali Rifat Çağatay ile beraber çalıştı.

8 Ocak 1935 tarihinde 63 yaşında İstanbul'da tifodan vefat etti. Kuzguncuk'ta Nakkaştepe'ye defnedildi.

ESERLERİ:

1.Esatiz-ı Elhan I.cüz: Hoca Zekai Dede Efendi, İstanbul 1318 (1902)
Türk müziğinin ünlü adı Zekai Dede'nin (1825-1897) hayatını konu alan bir risaledir. Bestecinin ölümünden beş yıl sonra ve onun en yakın öğrencilerinden biri tarafından kaleme alındığından, oldukça sağlam bir kaynaktır.

2.Esatiz-i Elhan II.cüz: Hoca Abdülkadir-I Meragi, İstanbul 1318 (1902)
135?-1435 yılları arasında yaşamış olan müzik bilgini ve besteci Maragalı Abdülkadir hakkında yapılmış ilk çalışmadır. Abdülkadir'in hayat hikayesin karanlıklar içerisinden çıkartan ilk kaynak bu risalenin 100. Sahifeye kadarki bölümü, konuyla ilgili olarak gazetelerde çıkmış polemiklere ayrılmış, daha sonra müzik adamının hayat hikayesi ve sanatı incelenerek, son kısma eserlerinin listesi eklenmiştir.

3.Esatiz-i Elhan III.cüz: Dede Efendi, İstanbul 1341 (1925)
Hammamizade İsmail Dede'nin (1778-1846) hayatı ve sanatı üzerine yapılmış ilk ve bugüne kadarki en değerli çalışma olma kimliği taşıyan bu kitapta, Dede Efendi'yle ilgili olarak onu tanımış kimselerin anılarının yanısıra hakkındaki menkabevi söylentilere de yer verilmiştir ve son kısmında yine bir eser listesi vardır.

Rauf Yekta Bey, " Esatiz-I Elhan" serisini sürdürerek, Türk müziğinin en tanınmış bestecilerinin hayat hikayelerini müzikoloji literatürüne kazandırmayı amaçlamış, bu maksatla Urmiyeli Safiyüddin ve Hacı Arif Bey'le ilgili bölümleri de kaleme almış, ancak bunlar maddi imkansızlıklar nedeniyle basılamamıştır."HAKKINDA YAZILANLAR

Rauf Yekta Bey'in Hayatı ve Eserleri
Murat Bardakçı
İstanbul,1986www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)