Sait Öztürk ( 1964)
akademisyen, yazar1964 yılnda Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Düzbağ’da, liseyi Kahramanmaraş’da üniversiteyi Ankara’da bitirdi.

1987 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne uzman yardımcısı olarak girdi. 1993 yılına kadar Araştırma Hizmetleri Bölümü'nde çalıştı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı XVII. Yüzyıl Askeri Kassam Defterleri’nin Sosyo-Ekonomik Tahlili adlı teziyle İktisat Tarihi bilim dalında doktorasını tamamladı.

Ekim 1996'da doçent oldu. 1993-1999 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik tarihi sahasında çalışmalarına devam etmektedir.

ESERLERİ:

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi
Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri
Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri olan Bilecik
Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı
Türklerin Ulum ve Fununa Hizmetleri (Bursalı Mehmed Tahir’den sadeleştirme)
Kitabu’s-sabun, Osmanlı Devleti’nde Sabunculuk, Sabunhaneler Ve Sabun Sanayiiwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)