Ömer Hulusi Efendi ( 1857)
şeyhülislam1857 yılında Dağıstan'da doğdu. Din bilginlerinden Mehmet Ali Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini Dağıstan'da gördü. Arapça öğrendi. İstanbul'a gelerek fikıh eğitimi gördü ve icazet aldı. Ayrıca Bursa Öğnetmen Okulu'nu da bitirdi.

Daha sonra Mekteb-i Nüvab'ı (Yargıç Okulu) da bitirerek öğretmenllik ve yargıçlık yaptı.

1912 yılında Meclis-i Tetkikat-i Şeriyye (Din İşleri İnceleme Komisyonu) Başkanlığı'na getirildi. Anadolu Kazaskerliği'ne atandı.

1917'de Temyiz Mahkemesi'nde Şeriyye Dairesi Bakanı oldu. 14 Ekim 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa kabinesinde şeyhülislamlığa atandı. Salih Paşa kabinesi'nde Evkaf Nazırlığı yaptı.

Milli Mücadele'ye karşı şiddet kullanılmasına karşıydı. Bu nedenle İşgal Kuvvetleri'nin isteklerine rağmen Kuvayı Milliye'yi kınamayı reddetti. O da Salih Paşa ile birlikte hükümetten ayrıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)