Turgut Tarhanlı ( 1956)
akademisyen1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında aynı Fakülte'nin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü çalışmalarını aynı Fakülte'de ve New York University School of Law'da sürdürdü. 1990 yılında Kamu Hukuku alanında Hukuk Doktoru (Ph.D.) ünvanını aldı. 1996 yılında Devletler Umumi Hukuku Doçenti ünvanına layık bulundu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu kadroya atandı. 1999-2000 öğretim yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynı alanda öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

Çalışmalarını, genel olarak uluslararası hukuk konularının yanısıra, özel olarak uluslararası insan hakları hukuku, , uluslararası ve ulusal barış ve güvenlik hukuku, hukuk ve teknoloji, uluslararası deniz hukuku alanlarında sürdüren Tarhanlı'nın, Türkçe ve İngilizce dillerinde, bu konulara ilişkin kitap, derleme, makale, kitap eleştirisi, gazete makalesi şeklinde yayımlanmış çalışmaları vardır.

Tarhanlı, Christian-Albrechts Üniversitat'de (Kiel, Almanya) 'Ulusal Güvenlik' konusunda çalışmalarda bulunmuş; Salzburg'da düzenlenen İnsan Hakları Hukuk başlıklı seminrde, Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi (Lahey) Savcısı Richard Goldstone'nun başkanlığındaki Çalışma Grubu'nda,Bosna Hersek savaşında uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu kişilerin yargılanması ile ilgili huhuki çalışmalara kendi incelemesi ile katılmış; Birleşmiş Milletler'in 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İtalya'da toplanan, 'Halkların Birleşmiş Milletleri' başlıklı toplantıya ve çalışmalara Türkiye'den katılmış; ABD'de, Harvard University Law School'da yürütülen 'The Program on Negotiation' başlıklı, kuramsal ve uygulamalı çatşma çözümü (conflict resolution) programının katılımcılarındandır.

Tarhanlı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucularındandır veyönetim kurulu üyesidir. 1995 yılında, Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandırılması için yapılan girişimde kurucu yerel grupta yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucularındandır ve yönetim kurulu üyesidir. American Society of International Law'un uluslararası üyesidir. 1980 yılından beri İstanbul Bürosu'na üyedir.

1996 yılından beri, Radikal gazetesinde, Türkiye'nin dış ilişkileri ve dünya sorunları konularında makaleleri yayımlanmaktadır.

Turgut Tarhanlı, 2002 yılında profesör oldu.

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku dersleri vermekte ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı yapmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)