Mustafa Tahralı ( 1943)
akademisyen, şair, yazar1943 yılında Konya'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. Ankara İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1963-1966 yılları arasında Ankara Müftülüğü'nde bağlı olarak imam-hatiplik yaptı.

1966 yılı sonunda Kütahya Müftü Yardımcılığına tayin edildi. Bu görevine 3 ay devam etti. Nisan 1967 tarihinde doktora yapmak üzere Fransa'ya gitti.

1969-1970 ders yılında Tunus'ta Burgiba Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi'nde Arapça derslerine devam etti. Haziran 1973 tarihinde Paris-Sorbonne III üniversitesinde hazırladığı Ahmed er-Rifai, Hayatı, Eserleri ve Tarikatı (Ahmed al-Rifa'i, Sa Vie, Son Oeuvre et Sa Tariqa) konulu doktora tezini tamamlayarak yurda döndü.

Kasım 1973 tarihinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Tasavvuf Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı öğretmeni olarak tayin edildi. 1982 yılında Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülünce Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı öğretim üyesi oldu.

İtalya, İspanya ve Kazakistan'da Milletlerarası sempozyumlara katıldı. Kubbealtı Akademi Mecmuası'nda çeşitli tebliğ, makale ve tercümeleri yayınlandı.

1981 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından açılan "Hicret" konulu şiir yarışmasında "Hicret" başlıklı şiirle birincilik armağanı, 1991 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan "Münâcât" konulu şiir yarışmasında Mansiyon kazandı.

Arûz ve hece vezni ile yazdığı şiirler Kubbelatı Akademi Mecmuası ve Türk Edebiyatı Dergi'sinde yayınlandı. Bu şiirlerden bazıları Kâr-ı Nâtık, şarkı ve ilâhi formlarında bestelendi.

1987 yılında doçent ve 1993 yılında profesör oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Fransızca bilmektedir.

ESERLERİ:

Dr.Necla Pekolcay, Dr. Selçuk Eraydın, Dr. Mustafa Uzun ve Dr. Hüsrev Subaşı ile birlikte İslami Türk Edebiyatı isimli ders kitabını yayına hazırladı.

1987-1992 yılları arasında Dr. Selçuk Eraydın ile birlikte, Ahmet Avni Konuk'un Füsûsu'l Hikem Tercüme ve Şerhi'ni 4 cilt halinde yayına hazırladı.

Yine Ahmet Avni Konuk'un Tedbîrat-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi'ni 1992 yılında yayına hazırladı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)