Vecihe Daryal ( 1915)
Türk Sanat müziği Sanatçısı1915 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Babası din bilgini Abdülmecit Daryal'dır.

İlk müzik eğitimini bestekar Şevki Bey’in yeğeni Nazire Hanım’dan aldı. Eğitimine Darul Elhan'a devam etti.

İlk konserini 1926 yılında bir grup sanatçıyla birlikte verdi. Konser, Darul Elhan Şark Musikisi Şubesi adına, Beyoğlu'nda Unyon Fransez salonunda düzenlendi.

1928 yılında Turkiye'nin ilk radyo kuruluşu olan Türk Telsiz Telefon A.Ş. adı altında kurulan Radyo'da kanuni olarak görev yaptı. Burada 1938 yılına kadar Mesut Cemil ve Ruşen Kam gibi üstadlarla birlikte çalıştı.

1938 yılında Ankara Radyo'suna geçti. 1953 yılına kadar burada çalıştı. Aynı yıl İstanbul Belediyesi Konservatuar'ı Türk Musikisi İcra Heyetine girdi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)