Kemal Sülker
gazeteci, yazar, sendikacı


Kemal Okur Sülker25 Kasım 1919 tarihinde Antakya'da doğdu. Antakya'da ilk ve orta öğretimini tamamladı. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt oldu. İki yıl sonra Edebiyat Fakültesi'ne geçti.

1943 yılında Tan gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hakkında kovuşturmalar açıldı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın verdiği kararla Konya'da yaşamaya mecbur edildi. Ardından aldığı izinle Antakya'ya gitti.

1947 yılında İstanbul'a dönmesinden sonra Gece Postası, İkdam ve Son Telgraf gibi gazetelerde görev aldı. Gece Postası gazetesinde işçi sayfası kısmını düzenledi. 1951-1952 yılları arasında İşçi Hakkı adlı gazeteyi çıkardı. Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu (1956-1957). Kemal Ilıcak'la beraber Türkiye Birlik adındaki gazeteyi kurdu (1961-62). Yeni Edebiyat, Yürüyüş, Barış, Yurt ve Dünya, Gün, Yeryüzü, Forum, Sosyal Adalet, Eylem, Ant, Emek, Ortam, Vatan, Cumhuriyet gibi kurumlarda araştırma ve edebiyatla ilgili yazıları yayınlandı. Asım Sarp ve Okur imzalarını da kullandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) kuruluş çalışmalarına katıldı. Türk-İş ve benzeri sendikalarda danışman olarak görev aldı. 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) girdi. Bu partide genel sekreterlik görevinde bulundu.

1967 yılında ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kuruluş çalışmalarına katıldı. 1968'de yapılan genel kurulda genel sekreterlik görevine getirildi. Bu görevden ayrılmasının ardından aktif sendikacılık yaşamına son verdi.

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kurucularındandır. 2 Aralık 1995 tarihinde vefat etti. Kabri Tuzla Mezarlığı'ndadır.

ESERLERİ:

Türkiye Sendikacılık Tarihi (1955)
Dünyada ve Türkiye'de İşçi Sınıfının Doğuşu (1966)
Dünyada ve Türkiye'de İşçi Sınıfı (1966)
Dünyada ve Bizde Sendikacılık (1966)
100 Soruda Türkiye'de İşçi Hareketleri (1968)
Nâzım Hikmet'in Polemikleri (1968)
Sabahattin Ali Dosyası (1968)
Sendikalar ve Politika (1975)
Şair Nâzım Hikmet (1975)
Nâzım Hikmet'in Gerçek Yaşamı (1976)
Türkiye'de Grev Hakkı ve Grevler (1976)
İki Konfederasyon: Türk-İş ve DİSK (1976)
Nâzım Hikmet'in Sahte Dostları (1976)
15- 16 Haziran Türkiyeyi Sarsan İki Uzun Gün (1980)
Anılara Yolculuk (1983)
Savaş Yıllarında Bir Sürgün (1986)
Nazım Hikmet Dosyası

ESER-AYRINTI

Savaş Yıllarında Bir Sürgün
Kemal Sülker
Çağdaş Yayınları / Tarih-Anı-Gezi-Olay Dizisi

İkinci Dünya Savaşı, Hitler'in ırkçı, aşırı milliyetçi, Yeni Nizam düzeninin dünyaya dayatmak için giriştiği bir paylaşım savaşıydı. Gittikçe de demokrasi cephesiyle nazi-faşist saldırısına dönüştü ve ülkemiz Sıkıyönetim'le disiplin altına alınmak yoluna girdi. Birçok yazar, sanatçı ve kişiler Sıkıyönetim bölgesi dışında oturmaya zorlandı. O yıllarda bunlar için "İkamete memur"
denirdi. İşte Kemal Sülker de bunlardan biridir. Demokrasi Cephesinin kazanmasına gönül vermiş, savaşın gidişini izlerken sürgün gittiği Konya, Hatay ve Tokat'ta gerçek dışı suçlamalar yanında babacan yöneticilerle de karşılaşıyor. Halkla kaynaşıyor, umutla ve inanarak yaşıyor. Bu yapıt, gerçekçi bir anı kitabı... Kişiler, olaylar, günün heyecanıyla sürükleyici bir roman gibi yazılmış.
ESER-AYRINTI

Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı
1902-1928
Cilt: 1
Kemal Sülker
Yalçın Yayınları / Bilim Belge İnceleme Dizisi

... Pek çok belgeye sahip bir yazar olarak bu yapıtımızda daha önce hiç bir kitapta yer almayan, bilinmeyen, ya da bilindiği halde belgesi edinilemeyen olayları günlerini, hatta saatlerini ve belgelerini vererek bir araya getirmeye çalıştık. Böylece Nazım Hikmet hakkında sanırız en derli toplu çalışmayı okurlara sunmayı başarabildik.

Şair ve piyes yazarı, romancı, fıkracı Nazım Hikmet hakkında bu ciltler, okurları geniş ölçüde tatmin edecek niteliktedir inancındayız. Nazım Hikmet, çok daha derli toplu, çok daha sağlam incelemelerle yaşayacak, dünyamızın önde
gelen onurlu şairlerinin ilk sırasındadır...
ESER-AYRINTI

Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı
1934-1935
Cilt: 3
Kemal Sülker
Yalçın Yayınları / Bilim Belge İnceleme Dizisi

Demokrasiden yana olanlarla, faşizme kayanların kesin çizgilerle ayrılmaya başladığı 1934-1935 yıllarında Nazım Hikmet; başarılı, güçlü bir yazarlık sınavı verdi. Mussolini Habeşistan'a saldırmış, faşizmin beşinci kolu General Franko İspanya Cumhuriyeti'ne başkaldırmıştı. Nazım, Habeş halkını, İspanyol Cumhuriyeti için direnenleri savunuyor, bazı kalemler aksi yönde ahkam
kesiyordu. O günleri İstanbul'da yaşayan Kemal Sülker Babıali'deydi. Olup bitenleri öğreniyordu.

... Bu üçüncü ciltte bütün gelişmeler yaşanırken, Nazım, Piraye Altunoğlu ile evlendi. Bu ve benzeri olay ve gelişmeler bu ciltte belgeleri ile verildi. Bazılarının başlıkları şöyle: Nazım'ı karşı saflara davet girişimi, Tahliye sonrası düşünceler, Gericiler Orhan Selim'e saldırıyor, Faşizm Habeşler'e saldırınca, Hitlersever'ler Babıali'de, Sükun yok hareket var, Sağ kanadın
uçuştuğu yıllar, Babıali'nin kan kusanlarından biri daha.ESER-AYRINTI

Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı
1936-1937
Cilt: 4
Kemal Sülker
Yalçın Yayınları / Bilim Belge İnceleme Dizisi

Temmuz 1987'de yayımına başladığımız "Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı" inceleme dizisi altı ciltte noktalanacak. İlk üç cildi, ikinci basım beğenisine de kavuşan dizinin bu 4. cildi, Nazım Hikmet'in 1936-1937 yıllarındaki yaşamını kapsıyor. 1938'de iki askeri mahkemede ağır cezaya çarptırılmasına yol açacak ziyaretlerin, arkadaşlığın; bu dönemdeki oluşumu okurlarn elbette dikkatlerini çekecektir.

İşi yüzünden oturdukları konaktan ayrılmak gereğini duyan Nazım'ın; çevresi, anıları, İstanbul'un güzelliğinin Nazım'daki etkileri, Şehir Tiyatrosu Sanatçıları hakkındaki söyleşileri, İzmirli bir okurun Peyami Safa'nın bir eserinin şair Necip Fazıl'dan esinlenerek yazıldığı yorumu hakkındaki mektubunu saklamış bulunması Nazım'ın okurlarına verdiği önemi kanıtlıyordu...www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)