Sermet Muhtar Alus ( 1887)- (21.5.1952)
tarihçi, gazeteci, yazar1887 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa'nın oğludur. Özel öğrenim gördü. Son sınıf sınavına girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1906 yılında, Hukuk Fakültesi'nden 1910 yılında mezun oldu.

1908 yılında öğrencilik döneminde Elüfürük adlı mizah gazetesini yayınladı. 1908-1909 yılları arasında Davul, diğer yıllarda Akbaba ve Amcabey mizah dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı.

Tarihi eserlerinden başka 21 adet tiyatro ve roman türünde eseri basıldı. Fransızca ve Almanca biliyordu.

21 Mayıs 1952 tarihinde 65 yaşında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:

Askeri Müze Rehberi, Aya İrini’nin ve Askeri Müzenin Tarihçesi, Yeniçeriler ve Eski Türk Ordusu, Yeniçeri Kıyafetleri, İstanbul’u Tanıyalım, Kıcırcık Paşa (roman), Türkçe-Fransızca Yeni Lügat, Helal Mal (adapte tiyatro), Pembe Maşlahlı Kadın (roman), Eski Çapkın Anlatıyor (roman).
ESER-AYRINTI

Masal Olanlar
Sermet Muhtar Alus
İletişim Yayınevi / İstanbul Dizisi

1932 yılında Akşam gazetesinde yayımlanan bu yazılarda Sermet Muhtar Alus, "masal olanlar" diyerek bir zamanların gündelik hayatını, o günleri yaşamış olanların ağzından yazıyor. Kitapta masal olmayan ne yok ki... Mektebe başlangıç, düğünler, kına geceleri, doğumlar, hamama gidiş, eğlenceler, meyhaneler, Odeon'daki maskeli balo, bayram yerleri, meczuplar, mirasyediler, mahalle baskınları, seyir yerleri, kayık yarışları, ziyafetler... Alus'un "Masal Olanlar"ını, Münif Fehim ile Salih Erimez'in karikatürleri ve döneme ait fotoğraflarla zenginleştirerek sunuyoruz.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)