İbrahim Süreyya Yiğit ( 1880)- (1952)
yönetici, siyaset adamı1880 yılında İstanbul'da doğdu. Mülkiye'yi bitirerek devlet hizmetine girdi. Henüz gizli bir örgüt olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgisi tespit edilerek, Sinop'a kalebent olarak gönderildi (1902).

İmparatorluk savaşa girince, gönüllü olarak cephelerde savaştı. Derne'de Atatürk ve Enver Paşa ile çalıştı. Balkan Savaşı üzerine İstanbul'a dönünce çeşitli yerlerde yönetici olarak görevlendirildi. Son görevi İzmir Mutasarrıflığıydı.

Atatürk ile Şişli'deki evinde sürekli görüştü.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışından sonra Damat Ferit Hükümeti tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Karadan Amasya'ya gitti ve Amasya Protokolü'nü imzalayanlar arasına katıldı.

Erzurum ve Sivas Kongrelerine delege olarak katıldı. TBMM'ye, Meclisi Mebusan üyeliğinden gelen Saruhan milletvekili olarak girdi.

Sakarya Savaşı'ndan sonra Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmesini öngören 153 sayılı kanun teklifini hazırlayanların başında yer aldı.

Milletvekilliği 1950'ye kadar sürdü.

1952 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)