Harezmi . ( 14.9.778)- (19.10.848)
bilim adamıCebir alanında ilk eseri yazan bilgin780 yılında Harezm’de doğdu. Bilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti.

Abbasi Halifesi Me’mun, Bağdat’ta kurduğu kütüphanenin (Darülhikme) idaresini kendisine verdi. Matematik ve astronomi kaynaklarını inceleme imkanı buldu.

Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev aldı. Matematik, astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullandı. Cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.

Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı.

Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde, Nil Nehri’nin kaynağını açıkladı. Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti.

Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini verdi.

850 yılında Bağdat’ta vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)