Mustafa Everdi
yazar, hukukçu1960 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. A. Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1982). Çeşitli illerde öğretmenlik ve kaymakamlık yaptı. Kaymakamlıktan ayrıldı, avukatlığa başladı.

İlk şiiri, Vatan 1970 yılında Yeşil Bor gazetesinde çıktı. Yazıları Mavera, İslâm, Kelime, Dergâh, Varide dergileri ve Zaman gazetesinde yayınlandı.

21. Yüzyıl Yayınevi'ni kurdu. Sahibi ve yayın koordinatörü olarak Dinazor mizah dergisini çıkardı.

Roman, deneme ve inceleme alanında kitapları bulunmaktadır. Halen noterlikle iştigal ediyor.

ESERLERİ:

Roman:
Örgütlü Ölüler (1992)

Deneme:
Böyle Buyurdu Hukuk (1989), Sende mi Sezar (1997), Milletin Kırmızı Kitabı-Derin Demokrasi (2003), Böyle Buyurdu Hukuk/Robinsonlar Ve Cumalar

İnceleme:
Seçim Mevzuatı,
Türk İçtihadlar Ansiklopedisi (3 cilt takım)
Mustafa Everdi/Hamdi Gülal
ESER-AYRINTI

Böyle Buyurdu Hukuk/Robinsonlar Ve Cumalar
Mustafa Everdi
NEHİR YAYINLARI

Hukukun "mesele" olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu durumda, hukuku "mesele" edinmek bir mecburiyet olarak kendini hissettirmektedir.
Hukuk insan iradesine bir emirdir, bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını sağlayan bir emir. Emirler, birbirine üstünlüğü olmayan iradeler arasından seçmeler yoluyla oluşturulursa bu durumda bazı insanların her zaman diğerlerinden "daha eşit" hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Robinsonların yaşadığı adaya sonradan gelen Cuma'nın uymak zorunda olduğu kurallar Robinson tarafından vazedilince elbette Robinson, Cuma'ya göre daha güçlü bir konumda bulunacaktır. Robinson, Cuma gelmeden önce adada sahip olduğu nimetleri kaptırmamanın ve muhafaza etmenin hesabını yapacak ve bu niyetini kurallar koyarken içinde taşıyacaktır. Fakat bu niyetini Cuma'dan, kuralların, adanın birlik ve bütünlüğü, huzur ve güvenliği için gerekli olduğu biçiminde açıklayarak gizlemek isteyecektir. Bu durumu, Robinsonların haklarının olduğu ve fakat Cumaların yalnızca vazifelerinin bulunduğu bir düzenlemeyi getirmektedir.

Elinizdeki kitap Robinsonların ve Cumaların konumlarını belirlemektedir. Cumalara, vazifelerinin yanında haklarının da olduğunu hatırlatarak bu hakları talep etmenin yollarını araştırmaktadır.
ESER-AYRINTI

Seçim Mevzuatı
Mustafa Everdi
21. YÜZYIL YAYINLARI

Seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Sağlıklı bir seçimin yapılabilmesi ise, seçime katılan bütün partilerin, sandık görevlisi ve müşahitlerin hatta seçmenlerin mevzuatı iyi bilmeleri ile mümkündür.

21.Yüzyıl Yayınları, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak mahalli ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin kanun ve TBMM kararı ile getirilen değişiklikler dahil olmak üzere en son değişiklikleri içeren seçim mevzuatını hazırlamıştır.

Mevzuata, seçimle ilgili olan temel yasalar olduğu kadar her zaman başvurulacak, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nu da eklemiştir. Böylece 21.Yüzyıl Yayınları bütün kanunları ihtiva eden bu kitabı demokrasiye bir hizmet olarak sunmaktadır. Mevzuata boğulmamış seçimlere ve demokrasiye ulaşmak öncelikli tercihimizdir.
ESER-AYRINTI

Sen de mi Sezar
Mustafa Everdi
21. YÜZYIL YAYINLARI

Sen de mi Sezar, bir kişinin, bir grubun, bir dönemin macerası değil, bin yılın hesabıdır. Bu hesabın içinde sen de varsın ey okuyucu; Hangi tarafta olduğunu kitabı okuyunca anlayacaksın... "Brütüsler bir masumdur; hain olan Sezarlardır. Sezarların ihanetini yazmayan tarih utanmaz bir alçaktır. Hayatınız resimli romandır. Bizimki yazılmamış şiirdir. Kolunuz uzun ve kaleminiz neden kısadır. Rakipleri, belirleyen kurallar sınırsızdır. Bizi bağlayan asaletimize gelecek lekedir. Sizi bağlayan koltuklardır, ilk işiniz artık savaşırken emniyete alınan koltuk siparişidir. Tek sığınağınız zamandır ve biz o zamana da yemin edenlerdeniz. Zamana ve Asr'a. İşimiz gönül imarıdır. Anadolu'nun fethinden kalan sünnetimizdir. Anlatacağız ki, galiplerin altın çağı sona ermiştir. Sesimiz tarihe yankıdır. Varlığımız cihana umuttur. Ülke yönettiğimiz alan değil, gönlümüze sığan yeryüzüdür."
ESER-AYRINTI

Türk İçtihadlar Ansiklopedisi (3 cilt takım)
Mustafa Everdi/Hamdi Gülal
21. YÜZYIL YAYINLARI

Hukukçular (Avukat, Hakim, Savcı, Noter) bilimsel araştırma yapanlar, Hukuk Müşavirleri, öğrenciler ve stajyerler için mutlaka edinilmesi gereken bir eserdir. Yayınlanmış yargıtay kararlarının alfabetik olarak yer aldığı Hukuk-Ceza bütün konuları kapsayan Türk İçtihatlar Ansiklopedisi üç cilt olarak yeniden yayınlanmıştır.

Uygulayıcılar bakımından son derece önemli araçlardan biri Yargıtay Kararlarıdır. Türk İçtihatlar Ansiklopedisi'nde aranılan yargıtay kararını kısa bir sürede ve sağlıklı bir şekilde bulma imkanı mevcuttur. Yıllardan beri eksikliği duyulan bu eserle bir hukuk kitaplığına sahip olacaksınız.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)