İsmail Erünsal ( 1.3.1945)
akademisyen, arşivci, yazar


Prof. Dr. İsmail E. Erünsal1 Mart 1945’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü 1968’de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1969 yılında bitirdi.

İstanbul’da çeşitli kolej ve liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Meydan Yayınevi'nin yayımladığı Meydan Larousse: Büyük Lugat ve Ansiklopedi‘sinin Yayın Kurulunda çalıştı.

1974 yılında doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti. Edinburgh Üniversitesi’nde J.R.Walsh’ın danışmanlığında Tâcî-zâde Cafer Çelebi Dîvânı 1 üzerine hazırladığı tezini 1977 yılında tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde 1977’de Yrd. Doç. Dr. olarak başladığı öğretim üyeliğini 1990 yılına kadar sürdürdü. 1982 yılında Doçent, 1988’de Profesör oldu.

1990-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Başkanlığını yürüttü. 1992-2000 yılları arasında aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, 1997-2010 tarihleri arasında da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1995 yıllarında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliği, 1992-1994 yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. 1988 yılından itibaren de Turkish Studies Association’ın üyesidir. 1995’de Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi oldu.

1991 yılında Türk Tarih Kurumu ödülüne, 2011 yılında da Türk kültürü alanındaki araştırma ve yayınları nedeniyle Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülüne layık görüldü.

TDV İslâm Ansiklopedisi‘nin telif ve redaksiyon çalışmalarına katkıda bulundu. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin yönetim kurulu üyesi olup İSAM Kütüphanesi’nin ilmi danışmanlığını yapmaktadır.

İSAM’da Sosyal Bilimler alanlarında çalışacak araştırmacıların yararlanabilecekleri 20 bin konu başlığına sahip bir Dokümantasyon Merkezi’nin kurulmasına öncülük etti.

Ayrıca Türkiye Üniversitelerinde İlâhiyat sahasında yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin bibliyografik kontrolünü sağlamak amacıyla veritabanı oluşturulmasını ve 10 bin dolayında tezin bibliyografik künyeleri tespit edilerek kataloğunun hazırlanmasını sağladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde tutulmuş kadı sicillerinin mikrofilm ve dijital kopyalarının İSAM Kütüphanesine kazandırılması için teşebbüste bulundu. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 20 bin dolayında sicil İSAM arşivine intikal etti.

İslâm Araştırmaları Dergisi, Osmanlı Araştırmaları Dergisi ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi‘nin Yayın Kurulu üyesidir.

Makaleleri Osmanlı Araştırmaları, Libri, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Türkiyat Mecmuası, İÜ Tarih Enstitüsü Dergisi, Journal of Turkish Studies, Erdem, İÜEF Kütüphanecilik Dergisi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi , Arşiv Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde yayınlandı.


ESERLERİ:

1.Müneccimbaşı Tarihi, 2 c., çeviren: İsmail E. Erünsal. İstanbul 1974 , 620 s.

2.Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I . İstanbul 1982, VII+414 s.

3.The Life and Works of Taci-zâde Ca'fer Çelebi, with a Critical Edition of his Dîvân . İstanbul 1983, CXXXV+523 s.

4.Elvan Çelebi, Menakibü'l- Kudsiyye fi Menâsibi'l-Ünsiyye, haz. İsmail E. Erünsal-A.Yaşar Ocak. İstanbul 1984, XC+188 s.

5.Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Ankara 1988, XVIII+354 s.

6.Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler II . İstanbul 1990, XII+526 s.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)