Mübahat Kütükoğlu ( 1932)
tarihçi, akademisyen


Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu1932 yılında İzmir'de doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.

Doktora (1963) ve doçentlik (1972) tezlerini "Osmanlı-İngiliz İktisadî Münasebetleri" üzerinde hazırladı. 1973'de Edebiyat Fakültesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim dalında doçent olarak göreve başladı. 1979'da profesör oldu.

1977'de Anabilim Dalı Başkanı, 1984'de Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Tarih Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı.

Türk Tarih Kurumu üyesi oldu.

ESERLERİ:

1.Osmanlıca Belgelerinin Dili (Diplomatik). İstanbul 1994. xxiii+605 s.

2.Tarih Araştırmalarında Usûl. 3 baskı, İstanbul 1994

3.Osmanlı-İngiliz İktisâdî Münâsebetleri (1580-1838). Ankara 1974

4.Osmanlı-İngiliz İktisâdî Münâsebetleri (1838-1850). İstanbul 1976

5.Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. İstanbul 1983www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)